Töihin ulkomaille

Jos lähdet töihin ulkomaille, sinun on silti annettava Suomeen veroilmoitus. Myös ulkomailla ansaitusta palkasta on annettava Suomeen tietoja, vaikka palkkaa ei aina verotetakaan Suomessa. Ulkomaantyöskentelyn aikana muun tulon verotus säilyy yleensä ennallaan. Esimerkiksi pääomatulojen verot maksetaan yleensä Suomeen.

Ilmoita ulkomailta sekä Suomesta saamasi tulot

Saat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Tarkista aina kaikki veroilmoituksessasi olevat tiedot. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Jos et palauta esitäytettyä veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi sen sisältöisenä

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Ulkomaan tulojen verotus

Ulkomailta saadun palkan verotus Suomessa riippuu monesta tekijästä: muun muassa ulkomailla oleskelun kestosta, työnantajasta, työstä ja kohdemaasta. Tässä osiossa kerrotaan ulkomailta saadun palkan tai palkkion verotuksesta eri tilanteissa.

Ulkomaantyöskentelystä saamaasi palkka voi olla verovapaata Suomessa, jos ns. kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät. Katso lisää kuuden kuukauden säännön edellytyksistä alla olevista tilanteista.

Jos lähdet työskentelemään ulkomaille suomalaisen julkisyhteisön palvelukseen (esim. valtio, kunta, Puolustusvoimien rauhanturvajoukot) palkkasi verotetaan yleensä Suomessa normaaliin tapaan. Kuuden kuukauden verovapaussääntö ei sovellu suomalaiselta julkisyhteisöltä saamaasi palkkaan. Verosopimukset tavallisesti estävät verotuksen työntekovaltiossa.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta maistraattiin.

  • Verohallinto saa automaattisesti maistraatilta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.

  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen maistraattiin, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten. (3817).  Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan. 

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta maistraattiin ja Verohallinnolle. Katso verotoimistojen yhteystiedot .

Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Selvitä säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä ulkomailla työskentelyn ajan (Kela, Eläketurvakeskus).

Avainsanat: