Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomailla esiintyvät taiteilijat ja urheilijat

Jos esiinnyt ulkomailla tai osallistut ulkomaan urheilutapahtumaan, sinulle maksettavasta palkkiosta peritään yleensä vero jo siinä maassa, missä tapahtuma järjestetään.

Verosopimukset eivät yleensä estä esiintyjän tai urheilijan veron perimistä tapahtumamaassa. Yhdysvalloissa esiintyminen tai urheileminen on ainoa poikkeus tähän sääntöön. Jos saat Yhdysvalloista palkkiota kulukorvauksineen enintään 20 000 dollaria vuodessa, korvausta ei veroteta Yhdysvalloissa. Jos raja ylittyy, koko palkkiosta on maksettava vero Yhdysvaltoihin.

Ilmoita ulkomaantulo veroilmoituksella

Ulkomailta saatu tulo on aina ilmoitettava Suomen veroilmoituksella.

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot (kohdassa 5.2).

Jos ulkomaan vero on pienempi kuin Suomen vero, joudut maksamaan erotuksen Suomen verotuksessa.

Jos ilmoitat tulon vasta annettavassa veroilmoituksessa, maksettavaksi voi tulla jäännösveroa korkoineen. Verotoimisto voi kuitenkin määrätä sinulle ennakkoveron, jolloin vältyt jäännösverolta. Voit hakea ennakkoveroa itse, jos verotoimisto ei ole sitä muuten määrännyt.

Tarkista, onko ennakkovero tarpeen

Arvioi veroprosenttisi laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Uuden ennakon tai ennakkoveron muutosta varten tarvitset arvion koko vuoden tuloista ja vähennyksistä. Ilmoita myös alkuvuonna saadut tulot ja paljonko niistä on pidätetty veroa.

Voit hakea tai muuttaa ennakkoveroa

Kaksinkertainen verotus poistetaan

Saamasi korvaus on verotettavaa tuloa myös Suomessa, mutta kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi Suomen verosta yleensä vähennetään ulkomainen vero. Jos työskentelet ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta, joissakin tapauksissa voidaan soveltaa ns. kuuden kuukauden sääntöä. Silloin ulkomaanpalkasta ei tarvitse maksaa veroa Suomeen. Edellytyksenä on muun muassa, että et oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivänä kuukaudessa ja, että työskentelyvaltiolla on verosopimuksen mukaan ensisijainen verotusoikeus tuloon.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020