Eläkettä Suomesta ulkomaille

Vaikka muuttaisit ulkomaille, Suomesta saadusta eläkkeestä on yleensä maksettava verot Suomeen.

Suomen lainsäädännön mukaan Suomesta maksettavat eläkkeet voidaan verottaa Suomessa, vaikka eläkkeensaaja asuisi ulkomailla. Vaikka asuisit ulkomailla, eläkkeesi veroprosentti on sama kuin Suomessa asuvalla. Tulon määrä vaikuttaa veroprosenttiin aivan kuten Suomessa asuvillakin. Saat esimerkiksi eläketulovähennyksen ja invalidivähennyksen samoin perustein.

Ilmoita ulkomailta ja Suomesta saamasi tulot veroilmoituksella

Saat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, ilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Tarkista aina kaikki veroilmoituksessasi olevat tiedot.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Verosopimusten vaikutukset

Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset eivät yleensä estä Suomea verottamasta eläkettä. Tavallisesti verosopimuksessa on sovittu, että Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa. Silloin muutto ulkomaille ei muuta eläkkeen veroa Suomessa.

Esimerkiksi Espanjan kanssa Suomella on kuitenkin poikkeava sopimus, joka rajoittaa eläkkeen verottamista Suomessa. Lue lisää Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden verotuksesta alla olevasta ohjeesta.

Katso tästä luettelo eri maiden verosopimusten eläkkeitä koskevista määräyksistä sivulta Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Voit joutua maksamaan sairaanhoitomaksua Suomeen

Ulkomaille muuttovuotta seuraavien 3 vuoden ajan sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on noin 1,5 % eläkkeestä. Maksu poistuu, jos saat Kelalta todistuksen siitä, että et ole Suomessa vakuutettu. Lisäksi vaaditaan, ettei Suomen tarvitse korvata sairaanhoitokulujasi uudelle asuinvaltiolle. Tätä säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Kun muuttovuodesta on kulunut 3 täyttä vuotta, Suomen sairaanhoitomaksua ei enää tarvitse maksaa, jos asut muualla kuin Euroopan talousalueella tai Sveitsissä. Sen sijaan ETA/Sveitsi-alueella asuvalle maksu voidaan määrätä, jos Suomen on korvattava sairaanhoitokulut uudelle asuinvaltiolle.

Muistilista ulkomaille muuttavalle eläkkeensaajalle

Tee pysyvästä ulkomaan osoitteesta muuttoilmoitus maistraattiin.

Verohallinto saa automaattisesti maistraatilta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen maistraattiin, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle.

  • Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.  

  • Tilapäinen osoite on ilmoitettava Verohallinnolle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Osoitetta ei voi ilmoittaa Verohallinnolle puhelimitse eikä verkossa. Katso verotoimistojen yhteystiedot.

  • Voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään osoitteenmuutoksen puolestasi. 

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta maistraattiin ja Verohallinnolle.

Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Selvitä verotusasiat asuinvaltiossasi paikalliselta verohallinnolta.

Avainsanat: