Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta

Suomen ja Espanjan välillä on solmittu uusi verosopimus, jota on sovellettu vuodesta 2019 alkaen. Sopimuksen mukaan maksat veroa Suomeen eläkkeestä, jota saat Suomesta, vaikka asuisit Espanjassa.

Yksityissektorin eläkkeitä on kuitenkin koskenut kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 2019–2021, jolloin niistä ei ole tarvinnut maksaa veroa Suomeen. 1.1.2022 alkaen maksat veroa Suomessa myös yksityissektorin työeläkkeestä.

Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero

Yleensä verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan henkilön asuinvaltion verotuksessa. Kuitenkin Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys).

Jos Espanjassa asuessasi saat Suomesta eläkettä, josta sinun on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksamasi vero. 

Jos sinulla on Suomen eläkkeen lisäksi muitakin veronalaisia tuloja Espanjassa, laske kaikkien tulojesi suhteessa, kuinka paljon Suomesta saamaasi eläkkeeseen kohdistuu Espanjan veroa. Kun lasket Suomesta saamaasi eläkkeeseen kohdistuvaa Espanjan veroa, laskussa huomioidaan Espanjassa veronalaiset tulot siten, että niistä on vähennetty niiden hankkimisesta johtuneet menot.

Esimerkki: Saat Suomesta yksityissektorin palvelukseen perustuvaa työeläkettä 20 000 e vuodessa. Lisäksi sinulla on muuta Espanjassa veronalaista tuloa 31 000 e vuodessa ja tähän tuloon kohdistuu tulonhankkimismenoja 1 000 euroa. Maksat tuloista Espanjaan veroa yhteensä 15 000 e. Suomesta saatuun yksityissektorin työeläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero lasketaan seuraavasti:  

Suomesta saatu eläkesumma 20 000 jaetaan kaikkien Espanjassa verotettavien tulojen yhteismäärällä 20 000 + 31 000 = 51 000, josta on vähennetty tulonhankkimismenot 1 000 ja kerrotaan tulos Espanjan veron määrällä 15 000. 

20 000/(51 000-1000) x 15 000 = 6000

Siten Suomesta saatuun yksityissektorin työeläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero on 6 000 euroa.

Huom! Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Verokortit 2023

Saat tiedon verokortista postitse joulu–tammikuun aikana. Tarkista, että tiedot ovat oikein.

Jos maksat eläkkeestäsi veroa myös asuinvaltioosi Espanjaan, voidaan Espanjaan maksettavat verot ottaa huomioon Suomen veroprosentilla. Tarkista Espanjaan maksamasi veron määrä ja hae tarvittaessa muutosta verokorttiisi. Arvioi tällöin Espanjaan maksamasi veron määrä.

Siirry OmaVeroon

OmaVerossa ilmoita arvio Espanjaan maksettavan veron määrästä kohdassa

 • Palkat, eläkkeet ja etuudet tai
 • Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset.

Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 6207a: Lähdeverokortti tai verokortti – ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö. Ilmoita vero kohdassa Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys).

Tarkista esitäytetty veroilmoitus 2022

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä 2023. Korjaa tarvittaessa Espanjaan maksetun veron määrä OmaVerossa kohdassa Ulkomaille maksettavat verot tai paperilomakkeella 50A : Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset kohdassa Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys).

Eläkkeen maksajat käyttävät yleensä tammikuun eläkkeen maksussa edellisen vuoden verokorttia. On siis mahdollista, että tammikuussa 2022 eläkkeestäsi on peritty veroa vuoden 2021 verokortin perusteella vain sairaanhoitomaksun verran. Veroa on kertynyt tällöin liian vähän ja se saattaa aiheuttaa jäännösveroa vuodelle 2022.

Jos muutat pysyvästi Espanjaan   

Jos muutat pysyvästi Espanjaan, anna Verohallinnolle selvitys muutosta.

Pysyvää muuttoa voidaan yleensä pitää selvänä, jos sinulle ei enää jää kotia Suomeen. Jos sinulla on edelleen tosiasiallisesti asunto käytettävänäsi Suomessa ja oleskelet paljon Suomessa, pysyvän muuton edellytysten täyttyminen ei ole yksiselitteistä. Tällöin verosopimuksen mukaisen asuinvaltion määrittely vaatii huolellista kokonaistilanteesi tarkastelua.

Suomen verotuksessa voidaan ottaa huomioon Espanjaan maksamasi verot, kun

 • olet antanut muutostasi riittävän selvityksen Verohallinnolle,
 • olet tehnyt Suomen väestörekisteriin ilmoituksen pysyvästä muutosta Espanjaan,
 • sinulla on pysyvä asunto Espanjassa ja
 • Espanjan veroviranomainen pitää sinua verosopimuksen mukaan Espanjassa asuvana. Tällä perusteella Espanja voi verottaa myös Suomesta saamiasi tuloja.

Hae verokorttia Suomen verohallinnolta

Jos haluat, että verokortillasi otetaan huomioon Espanjaan maksamasi verot, hae muutosta verokorttiisi  OmaVerossa tai paperilomakkeella 6207a: Lähdeverokortti tai verokortti – ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö.

Liitä hakemukseen

 • Espanjan veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän valtioon (ns. asuinpaikkatodistus).
 • selvitys pysyvästä asunnostasi Espanjassa, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
 • selvitys siitä, että olet luopunut Suomessa olevasta kodista. Selvitys voi olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys omistusasunnon antamisesta vuokralle.

Sairaanhoitomaksu maksetaan Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, Suomi yleensä korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset. Sairaanhoitomaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.

Suomen ja Espanjan välillä on solmittu uusi verosopimus, jota on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Verosopimuksen mukaan maksat veroa Suomeen eläkkeestä, jota saat Suomesta. 

Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Yksityissektorin eläke verotetaan kolme ensimmäistä vuotta vain Espanjassa

Yksityissektorin eläkkeitä koskee kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 20192021, jolloin et maksa eläkkeestä veroa Suomeen. Tämä edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on sinulle veronalaista tuloa Espanjassa.

Jos Suomesta saamasi yksityissektorin eläke ei ole veronalaista Espanjassa, maksat eläkkeestä veroa Suomeen heti 1.1.2019 alkaen.

Kolmen vuoden siirtymäsäännöksen soveltaminen siis edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on yksityissektorin eläkettä ja se on veronalaista Espanjassa. Siirtymäsäännös voi soveltua Suomesta saamaasi eläkkeeseen, vaikka et tosiasiassa maksaisi eläkkeestä veroa Espanjassa siitä syystä, että kokonaistulosi jäävät alle tietyn rajan tai sinulla on paljon verovähennyksiä - kunhan eläke on veronalaista Espanjassa.

Maksat kuitenkin eläkkeestäsi Suomeen sairaanhoitomaksun (sh-maksu), jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista Espanjalle.

Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero

Yleensä verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan henkilön asuinvaltion verotuksessa. Kuitenkin Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys).

Vuosina 2019−2021 käänteinen hyvitys kuitenkin soveltuu vain niihin eläkkeisiin, joihin ei sovellu kolmen vuoden siirtymäsäännös eli käytännössä näihin eläkkeisiin:

 • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, jonka olet itse ottanut
 • YEL- tai MYEL-vakuutukseen perustuva eläke
 • kansaneläke.

Jos Espanjassa asuessasi saat Suomesta eläkettä, josta sinun on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksamasi vero. Laske Suomesta saamaasi eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero samassa suhteessa kuin tämä eläke on kaikista Espanjassa veronalaista tuloistasi.

Esimerkki: Saat Suomesta itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettä 20 000 e vuodessa. Lisäksi saat Suomesta 30 000 e vuodessa työeläkettä, johon soveltuu siirtymäsäännös. Sinulla ei ole muita Espanjassa veronalaisia tuloja. Maksat eläkkeistä Espanjaan veroa yhteensä 15 000 e.

Itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero lasketaan seuraavasti:

Suomesta saatu vapaaehtoinen eläke 20 000 jaetaan kaikkien Espanjassa veronalaisten tulojen yhteismäärällä 50 000 ja kerrotaan tulos Espanjan veron yhteismäärällä 15 000. 

6 000 e (20 000/50 000 x 15 000).  

Siten Suomesta saatuun vapaaehtoiseen eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero on 6 000 euroa.  

Huom! Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Sairaanhoitomaksu maksetaan Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, Suomi yleensä korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

 • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
 • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.

Kun asut ulkomailla

 • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle.
 • Jos olet Suomen kansalainen, ilmoita Digi- ja väestötietovirastoon muutokset muun muassa seuraaviin tietoihin: osoite, avioliiton alkaminen, avioero tai lasten syntymä. Lue lisää DVV:n sivuilta asumisesta ulkomailla

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2023