Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Verotettavaa tuloa syntyy vasta, kun vakuutukseen perustuvaa eläkettä aletaan maksaa.

Oman tai puolison ottaman vakuutuksen maksut vähennetään pääomatuloista

Kun otat itsellesi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen, saat vähentää maksut pääomatuloistasi. Saat tehdä vähennyksen myös silloin, jos puolisosi ottaa sinulle vakuutuksen.

Maksut saa vähentää vain, jos vakuutus on itse otettu tai puolison ottamana saatu. Jos vakuutus on tehty esimerkiksi kummilapselle tai avopuolisolle, maksuja ei saa vähentää.

Lue lisää puolison määritelmästä.

Vähennyksen tekee aina se puoliso, jonka hyväksi vakuutus on otettu. Saat siis vähentää maksun pääomatuloistasi, jos sinut on nimetty vakuutetuksi. Näin on siinäkin tilanteessa, että puolisosi on ottanut sinulle vakuutuksen ja maksanut maksut.

Kumpikin puoliso saa vähentää vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja vuosittain 5 000 euroa. Maksut vähentää siis aina se puoliso, joka on vakuutettu. Maksua ei voi vähentää toisen puolison tuloista. Poikkeus on tilanne, jossa vakuutetulla itsellään ei ole pääomatuloja eivätkä ansiotulojen verot riitä alijäämähyvityksen vähentämiseen. Silloin alijäämähyvitys siirretään puolison verotukseen.

Voit vähentää maksun ensimmäisen kerran siltä vuodelta, kun täytät 18 vuotta. Viimeisen kerran vähennyksen saa tehdä siltä vuodelta, kun eläkettä aletaan maksaa.

Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke verotetaan yleensä pääomatulona

Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettä voit saada aikaisintaan sinä päivänä, kun saavutat työntekijän eläkelain mukaisen eläkeiän. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke verotetaan pääomatulona. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu tulo voi kuitenkin olla myös ansiotuloa, jos vakuutus on otettu ennen 6.5.2004.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut voidaan huomioida veroprosentissa

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut voidaan ottaa huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa. Tätä varten voit tarvittaessa tilata Verohallinnolta uuden verokortin.

Lue lisää verokortin tilaamisesta.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Vakuutuksen tarjoaja (esimerkiksi pankki) ilmoittaa maksamasi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut Verohallinnolle. Tiedot näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellasi. Vähennykseksi hyväksytyn määrän näet verotuspäätöksestäsi.

Tarkista tiedot. Jos korjaat tietoja, anna selvitys lomakkeella 50B.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017