Eläkettä ulkomailta

Ota yhteys Verohallintoon, kun ulkomainen eläkkeesi alkaa. Voit saada Verohallinnosta Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon muualta saatu eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Hae verokorttia eläkettä varten OmaVerossa. Ilmoita ulkomailta saamasi eläke kohdassa Ulkomaantulot.

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos et käytä OmaVeroa, voit hakea verokorttia paperilomakkeella 5010. Sen lisäksi on täytettävä lomake 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

Ilmoita eläke myös Suomen veroilmoituksella

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä ulkomailta, eläkkeen verotuksen ratkaisee yleensä verosopimus Suomen ja eläkkeen lähdevaltion välillä. Sinun on aina ilmoitettava ulkomailta saamasi eläke Suomen veroilmoituksella. Eläke on ilmoitettava silloinkin, kun Suomi ei verota sitä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Usein eläkkeestä on jo maksettu vero ulkomaille. Verosopimus voi vaikuttaa niin, ettei eläkkeestä määrätä tuloveroa Suomessa. Eläke voi silti korottaa Suomesta saamiesi ansiotulojen verotusta progression kautta.  Aina eläkettä ei veroteta siinä valtiossa, josta eläke on saatu. Silloin Suomi verottaa eläkkeen normaalisti.

Sairaanhoitomaksu

Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu, joka on alle 2 % tuloista. Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja ulkomailta, maksu lasketaan niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin eläke, jonka saat Suomesta.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.