Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti

Kun olet töissä ja saat palkkatuloja, tarvitset verokortin palkkatuloille. Jos sinulla on useita eri työpaikkoja, käytä samaa verokorttia kaikille palkanmaksajille. Sivutulon verokortti ei enää ole käytössä.

Huomioi nämä:

Verokortissasi on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Työnantaja tekee palkastasi ennakonpidätyksen verokorttiisi merkityn ennakonpidätysprosentin mukaan.

Työnantaja käyttää aluksi verokortin ennakonpidätysprosenttia. Jos verokortin tuloraja kuitenkin vuoden aikana ylittyy, työnantaja käyttää sen jälkeen verokortin lisäprosenttia loppuvuoden ajan.

Seuraa itse tulojen kertymistä vuoden aikana. Jos verokortin tuloraja ei riitä ja haluat muuttaa tulorajaa tai ennakonpidätysprosenttia, hae uutta verokorttia eli muutosverokorttia. Huomaa, että muutosverokortti on aina tiettyä tuloa (esimerkiksi palkkaa) varten. Sitä ei voi käyttää muihin tuloihin.

Uuden verokortin voi tilata vuoden aikana useaan kertaan.

Kun tilaat verokorttia

Sinun täytyy arvioida, kuinka paljon tuloja saat koko vuoden aikana.

Ilmoita kaikki palkkatulot verokorttihakemuksessa samassa kohdassa – palkkatuloja ei enää jaeta päätoimen ja sivutoimen tuloiksi.

Tilaa verokortti OmaVerossa

Katso OmaVeron käyttöohjeet

Varmista työnantajaltasi, pitääkö sinun esittää uusi verokortti työnantajalle vai saako työnantaja ennakonpidätysprosentin sähköisesti Verohallinnolta.

Näin löydät verokortin OmaVerosta

Saat työkorvausta

Tilaa verokortti työkorvaukselle. Toimeksiantaja ei voi käyttää työkorvauksen maksamisessa palkan verokorttia.

Katso ohjeet

Saat seuraavan vuoden verokortin vuodenvaihteessa automaattisesti

Saat vuodenvaihteessa Verohallinnolta niin sanotun perusverokortin, johon on merkitty vuosituloraja ja 11 kuukauden tuloraja.

  • Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa. Vuositulorajassa on mukana lomaraha, joka on arvioitu puolen kuukausipalkan suuruiseksi.
  • Tuloraja ajalle 1.2.‒31.12. on saatu jakamalla vuositulo 12,5:llä ja kertomalla saatu luku 11,5:llä.
  • Katso muut perusteet vuoden 2023 verokortille

Työskentely merillä

Merillä työskentelevien verokorttiin on merkitty merityötulon ennakonpidätystä varten omat prosentit. Näitä veroprosentteja käyttää vain merityötulon maksaja eli laivanisäntä.

Lisätietoa merityötulon verotuksesta

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2022