Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti

Kun olet töissä ja saat palkkatuloja, tarvitset verokortin palkkatuloille. Jos sinulla on useita eri työpaikkoja, käytä samaa verokorttia kaikille palkanmaksajille. Sivutulon verokortti eikä freelance-verokortti ole käytössä.

Huomioi nämä:

 • Verokortissasi on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.
 • Työnantaja tekee palkastasi ennakonpidätyksen verokorttiisi merkityn ennakonpidätysprosentin mukaan.
 • Työnantaja käyttää aluksi verokortin ennakonpidätysprosenttia. Jos verokortin tuloraja kuitenkin vuoden aikana ylittyy, työnantaja käyttää sen jälkeen verokortin lisäprosenttia loppuvuoden ajan.
 • Seuraa itse tulojen kertymistä vuoden aikana. Jos verokortin tuloraja ei riitä ja haluat muuttaa tulorajaa tai ennakonpidätysprosenttia, hae uutta verokorttia eli muutosverokorttia. Huomaa, että muutosverokortti on aina tiettyä tuloa (esimerkiksi palkkaa) varten. Sitä ei voi käyttää muihin tuloihin.
 • Uuden verokortin voi tilata vuoden aikana useaan kertaan.

Verokortin veroprosenttia voi muuttaa aina tarvittaessa

Jos tulosi tai vähennyksesi muuttuvat, veroprosenttisi on ehkä liian suuri tai pieni. Silloin sinun kannattaa muuttaa verokorttiasi. Voit muuttaa sitä vuoden aikana niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Kun tarvitset uuden verokortin, et voi saada sitä ilman tietoja koko vuoden tuloistasi. Selvitä nämä tiedot, ennen kuin haet muutosta verokorttiin:

 • Arvioi loppuvuoden tulot.
 • Tarkista, paljonko tuloja olet saanut alkuvuoden aikana ja kuinka paljon niistä on mennyt veroa. OmaVerossa voit valita tähän kohtaan tiedot, jotka työnantaja (tai muu tulon maksaja) on ilmoittanut tulorekisteriin. Voit täyttää tiedot myös itse esimerkiksi palkkalaskelman perusteella.
 • Ajantasaiset tiedot mahdollisista vähennyksistä, jos sinulla on esimerkiksi työmatkakuluja, tulonhankkimismenoja tai mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

Tilaa verokortti OmaVerossa

Ohje: Näin haet verokortin OmaVerosta

Ohje: Jos saat palkkaa omasta yrityksestä, näin tilaat verokortin OmaVerosta

Varmista työnantajaltasi, pitääkö sinun esittää uusi verokortti eli muutosverokortti työnantajalle vai saako työnantaja ennakonpidätysprosentin sähköisesti Verohallinnolta.

Näin löydät voimassa olevan verokortin OmaVerosta

Saat seuraavan vuoden verokortin vuodenvaihteessa automaattisesti

Saat vuodenvaihteessa Verohallinnolta niin sanotun perusverokortin, johon on merkitty vuosituloraja ja 11 kuukauden tuloraja.

 • Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa sisältäen lomarahan. Vuosituloraja perustuu aiempina vuosina saatuihin tuloihin.

 • 11 kuukauden tuloraja ajalle 1.2.‒31.12. on saatu jakamalla vuositulo 12,5:llä ja kertomalla saatu luku 11,5:llä. 
 • Katso muut perusteet vuoden 2024 verokortille

Työskentely merillä

Merillä työskentelevien verokorttiin on merkitty merityötulon ennakonpidätystä varten omat prosentit. Näitä veroprosentteja käyttää vain merityötulon maksaja eli laivanisäntä.

Lisätietoa merityötulon verotuksesta

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023