Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perhehoitaja, tukiperhe, tukihenkilö - näin hoidat veroasiat

Valitse ohje, joka vastaa tilannettasi. Ohjeessa kerrotaan, minkä verokortin tarvitset ja miten saat sen. Ohjeessa on tietoa myös veroilmoituksesta ja sen täydentämisestä.

Perhehoitajana tai tukiperheenä voit saada hoitopalkkiota ja kulukorvauksia. Lisäksi voit joissakin tapauksissa saada erillisen korvauksen matkakustannuksista.

Nämä kaikki tulot verotetaan työkorvauksena, joka on veronalaista ansiotuloa.

Tarvitset perhehoitajan verokortin

Sekä perhehoitaja että tukiperhe tarvitsevat perhehoitajan verokortin. Sen perusteella maksaja toimittaa  hoitopalkkiosta ja kulukorvauksista ennakonpidätyksen. Sen sijaan matkakustannusten korvauksesta ei tehdä ennakonpidätystä, jos korvaukset perustuvat tekemiisi matkalaskuihin ja ne on maksettu Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaan.

Ohje: Näin teet verokortin OmaVerossa

Valitse ohjeen kohta Saan palkkiota perhehoitajana tai tukiperheenä.

Huomaa, että koska et ole työsuhteessa maksajaan, et voi käyttää palkan verokorttia eivätkä saamasi matkakustannusten korvaukset ole verovapaita. 

Esitäytetty veroilmoitus

Maksaja ilmoittaa tiedot maksamistaan korvauksista tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät veroilmoituksessasi. Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja erikseen maksettujen matkakustannusten korvausten yhteismäärä on kohdassa Perhehoitajan palkkiot ja kustannusten korvaukset. Lisäksi kulukorvaus on vähennyksenä kohdassa Perhehoitajan kustannusten korvaukset.

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös maksajalle, jotta se voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Näin vähennät kulut

Sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa vähentää kulut, joita tukiperheenä tai perhehoitajana toimimisesta tulee:

A. Saat vähennyksenä saman summan kuin maksaja on sinulle maksanut kulukorvauksena. Vähennys on valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa eikä sinun tarvitse selvittää kuluja erikseen.

B. Voit vähentää todelliset kulut, jos saamasi kulukorvaukset eivät riitä kattamaan kaikkia kuluja. Jos vähennät todelliset kulut, pidä kaikista kuluista muistiinpanoja ja säilytä kuitit. Pyydettäessä sinun on annettava tarkka selvitys kuluista ja esitettävä kuitit kaikista kuluista, myös niistä kuluista, jotka kulukorvaus kattaa. Ilmoita vähennyksenä se osa kuluista, joita saamasi korvaukset eivät kata. Ilmoita siis todellisten kulujen ja sinulle maksettujen kulukorvausten erotus. Lue ohjeet kuinka vähennät kuluja todellisten kulujen mukaan.

Vaihtoehdon A tai B lisäksi voit vähentää

  • matkakustannuksia, joita olet laskuttanut erikseen ja joista olet saanut korvauksia. Voit vähentää matkakuluja 0,30 e/km vuodelta 2023.
  • työn hoitamisesta aiheutuneita yleisiä kuluja, joita ovat esimerkiksi jäsenmaksut, täydennyskoulutus, vertaistukipäivien matkakulut, työhuonevähennys, alan kirjallisuus, tietokone ja puhelin.

Vaihtoehto A:n esimerkki: Pirjo ja hänen perheensä toimivat tukiperheenä. Hyvinvointialue on maksanut Pirjolle hoitopalkkion lisäksi kulukorvausta 450 euroa kuukaudessa, yhteensä 5 400 euroa vuodessa ja erikseen laskutettuja kilometrikorvauksia 132,50 euroa (0,53 e x 250 km). Esitäytetyssä veroilmoituksessa hoitopalkkio, kulukorvaus ja erikseen laskutettujen kilometrikorvausten määrä näkyy tulona kohdassa Perhehoitajan palkkio ja kustannusten korvaukset. Lisäksi kulukorvaus näkyy vähennyksenä kohdassa Perhehoitajan kustannusten korvaukset.
Pirjo ilmoittaa tulonhankkimiskuluja täydentämällä veroilmoitusta seuraavasti: tukiperheiden yhdistyksen jäsenmaksu 100 euroa, nuorten kasvatukseen liittyviä kirjoja yhteensä 183 euroa sekä erikseen laskutetuista kilometrikorvauksista vähennys 75 euroa (0,30 e x 250 km). Pirjo merkitsee vähennyksen kohtaan Muiden työtulojen tulonhankkimismenot 358 euroa (100 e +183 e + 75 e).

Vaihtoehto B:n esimerkki: Pekka toimii perhehoitajana. Hyvinvointialue on maksanut Pekalle hoitopalkkion lisäksi perhehoitoon liittyviä kulukorvauksia 450 euroa kuussa, yhteensä 5 400 euroa vuodessa. Tämä määrä näkyy hoitopalkkion kanssa Pekan esitäytetyssä veroilmoituksessa. Summa on  tulona kohdassa Perhehoitajan palkkio ja kustannusten korvaukset ja vähennyksenä kohdassa Perhehoitajan kustannusten korvaukset.
Pekka haluaa vähentää hoidettavaan liittyvät kustannukset muistiinpanoihin merkitsemien todellisten kulujen mukaan. Kuluja on ollut yhteensä 7 200 euroa. Pekka on myös maksanut Perhehoitajien yhdistyksen jäsenmaksun 100 euroa sekä hankkinut nuorten kasvatukseen liittyviä kirjoja yhteensä 183 eurolla. Pekka merkitsee vähennyksiin kohtaan Muiden työtulojen tulonhankkimismenot todellisten kulujen ja kunnan maksaman kustannusten korvauksen erotuksen 2 083 euroa (7 200 e + 100 e + 183 e - 5 400 e).

Näin ilmoitat vähennykset OmaVerossa

Siirry OmaVeroon

Sinulle maksettu kulukorvaus näkyy valmiina vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohdassa Tulonhankkimismenot. Jos vähennät kustannuksia todellisten kulujen mukaan (vaihtoehto B) tai lisäät muita kuluja tulonhankkimismenoihin, valitse Avaa erittely ja muokkaa tietoja. Ilmoita kulut kentässä Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.

Huomaa, että jos ilmoitat kulut todellisten kulujen mukaan (vaihtoehto B), lisää kohtaan Muiden työtulojen tulonhankkimismenot vain todellisten kulujen ja maksajalta saamasi kustannusten korvausten välinen erotus.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A: Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Voit saada palkkiota, matkakustannusten korvauksia sekä kulukorvauksia tukihenkilönä toimimisesta. Ne verotetaan työkorvauksena, joka on sinulle veronalaista ansiotuloa.

Jos sinulle ei makseta palkkiota, voit saada verovapaasti seuraavia korvauksia:

  • hyvinvointialue tai yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa matkakustannusten korvauksia
  • maksaja voi korvata sinulle kuittia vastaan kulun, jonka olet maksanut tuettavan puolesta. Myös sinun oma kulusi voidaan korvata. Tällainen kulu on esimerkiksi elokuvalippu. 

Tarvitset verokortin työkorvaukselle

Jos saat palkkiota tai kulukorvausta, maksaja toimittaa siitä ennakonpidätyksen verokorttisi veroprosentin mukaan. Tarvitset sitä varten työkorvauksen verokortin.

Sen sijaan matkakustannusten korvauksesta ei tehdä ennakonpidätystä, jos korvaukset perustuvat tekemiisi matkalaskuihin ja ne on maksettu Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaan.

Ohje: Näin teet verokortin työkorvaukselle OmaVerossa

Valitse ohjeen kohta Saan työkorvausta - en kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Merkitse kohtaan työkorvaus: Palkkio, kulukorvaus ja matkakustannusten korvaus yhteensä.

Huomaa, että koska et ole työsuhteessa maksajaan, et voi käyttää palkan verokorttia eivätkä palkkioiden lisäksi saamasi matkakustannusten korvaukset ole verovapaita.

Et tarvitse verokorttia, jos sinulle maksetaan ainoastaan verovapaita kulukorvauksia tai matkakustannusten korvauksia.

Esitäytetty veroilmoitus

Maksaja ilmoittaa tiedot maksamistaan palkkioista ja kulukorvauksista tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät veroilmoituksessasi työkorvauksena.

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös maksajalle, jotta se voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Huomaa, että verovapaat kulukorvaukset tai matkakustannusten korvaukset eivät näy veroilmoituksella.

Näin vähennät kulut

Voit vähentää todelliset kulut, jos olet saanut tukihenkilötoiminnasta veronalaista tuloa, kuten veronalaista palkkiota tai palkkion lisäksi maksettuja, veronalaisia matkakustannusten korvauksia.

Voit vähentää matkakuluina joko matkaliput tai omalla autolla tehdyistä matkoista 0,30 e/km vuodelta 2023. Lisäksi voit vähentää kuluja, joita olet maksanut tuettavan puolesta tai joita sinulle on tullut tuettavan kanssa toimimisesta. 

Huomaa, että jos saat verovapaita korvauksia, et voi tehdä siltä osin vähennyksiä.

Muista säilyttää tositteet kaikista kuluista.

Näin ilmoitat vähennykset OmaVerossa

Siirry OmaVeroon

Siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Tulonhankkimismenot Kyllä ja valitse sen jälkeen Avaa erittely. Valitse kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot painike Avaa erittely. Ilmoita kulut kentässä Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A: Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tarvitsenko verokortin?

Perhehoitajana voit toimia myös toiminimellä elinkeinonharjoittajana. Et tarvitse verokorttia, jos olet ennakkoperintärekisterissä. Huolehdit veroista itse maksamalla ennakkoveroa.

Lue lisää: Näin haet ja maksat ennakkoveroa.

Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus

Kun harjoitat elinkeinotoimintaa, olet toiminnasta kirjanpitovelvollinen. Elinkeinotoiminnan verotus perustuu kirjanpitoon. Kun toimit elinkeinonharjoittajana, ilmoitat perhehoitajan palkkiot ja kustannusten korvaukset tuottoina elinkeinotoiminnan veroilmoituksella (5). Ilmoita kirjanpidon mukaiset perhehoitoon liittyvät todelliset kulut elinkeinotoiminnan kuluina. 

Lisätietoa:

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista onko esitäytetyssä veroilmoituksessa valmiiksi merkittynä perhehoitajan palkkiot ja maksetut kustannusten korvaukset.

Poista palkkiot ja kustannusten korvaukset esitäytetystä, koska ilmoitat ne elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa.

Toimi näin:

OmaVerossa: Siirry vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohtaan Palkat, palkkiot ja korvaukset. Poista kohdasta perhehoitajan palkkiot ja maksetut kustannusten korvaukset.

Jos korjaat palkkatietoja paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A  Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset. Merkitse tulon määräksi 0. Älä ilmoita kuluja tällä lomakkeella.

Jos käyt lisäksi palkkatöissä, hae palkkatulolle oma verokortti.

Huomaa, että palkkatyöhön liittyvät tulonhankkimismenot vähennetään kohdassa Tulonhankkimismenot palkkatyöstä.

Lue lisää eri aiheista

Usein kysyttyä

Palkkiot ja kustannusten korvaukset ovat valmiina sen henkilön esitäytetyssä veroilmoituksessa, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen maksajan kanssa. Maksaja ilmoittaa palkkiot ja kustannusten korvaukset tulorekisteriin, ja Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä.  Jos sopimus on molempien nimissä yhteisesti, palkkiot ja korvaukset ovat valmiina sen henkilön esitäytetyssä veroilmoituksessa, jolle ne on maksettu. 

Palkkioita ja korvauksia ei voi siirtää toisen puolison tuloksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024