Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Tulot blogista, vlogista ja somekanavista - henkilöasiakkaat

Tämä ohje on tarkoitettu henkilöasiakkaille ja toiminimiyrittäjille.

Jos yhtiömuotosi on osakeyhtiö, lue erillinen ohje

Sometoiminnasta saatuja tuloja verotetaan niin kuin muitakin tuloja: sometuloille ei ole verotuksessa tai verolainsäädännössä erityissäännöksiä, vaan tulot verotetaan ja vähennykset tehdään yleisten sääntöjen mukaan.

Verotettavaa tuloa ovat rahapalkkiot, tuotelahjat ja muut edut

Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi

  • rahakorvaukset, joita saat esimerkiksi kaupallisesta yhteistyöstä
  • muut rahanarvoiset korvaukset ja edut, kuten alennukset, lahjakortit, matkat tai pääsyliput
  • tuotelahjat, paitsi tavanomaiset mainoslahjat. Katso tarkemmat ohjeet.

Verotukseen ei vaikuta se, oletko sopinut esimerkiksi tuotelahjan lähettämisestä etukäteen lähettäjän kanssa.

Tuotelahjojen, etujen ja muiden vastaavien korvausten vero lasketaan niiden käyvästä arvosta. Käypä arvo on sama kuin tuotteen tai esimerkiksi pääsylipun hinta, jos tuotteen tai lipun ostaisi itse.

Esimerkki: Olet tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen siitä, että markkinoit ja esittelet yrityksen tuotetta somessa tietyn ajan. Tämän jälkeen saat tuotteen itsellesi. Muusta korvauksesta ei ole sovittu. Tuotteen käypä arvo on 1 000 euroa. Tämä summa on veronalaista ansiotuloasi.

Esimerkki: Tapahtumanjärjestäjä lähettää sinulle ilmaisen pääsylipun festareille. Lisäksi hotelli tarjoaa sinulle ilmaisen yöpymisen festariviikonlopun ajaksi. Pääsylipun arvo on 120 euroa ja hotelliviikonlopun arvo 350 euroa. Yhteenlaskettu arvo 470 euroa on veronalaista ansiotuloasi.

Kaikista tuotelahjoista ei tarvitse maksaa veroa

Jotkin lahjaksi saaduista tuotteista voivat olla niin sanottuja tavanomaisia mainoslahjoja. Tavanomaisia mainoslahjoja voivat olla esimerkiksi yrityksen valmistamien tai myymien tuotteiden satunnaiset näytelähetykset. Tällaisia tuotteita pidetään tavanomaisina mainoslahjoina, jos tuotteiden arvonlisäverollinen myyntihinta on enintään 50 euroa. Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa.

Huomaa kuitenkin, että jos tuotelahja on saatu vastineeksi esimerkiksi sen mainostamisesta tai muusta somenäkyvyydestä, lahjan käypä arvo on aina veronalaista tuloa. Tällaisessa tapauksessa 50 euron rajalla tai tuotteen ominaisuuksilla ei ole merkitystä, vaan tuotelahjan arvo on kokonaan veronalaista tuloa.

Esimerkki: Yritys lähettää sinulle tuotteen, jonka arvonlisäverollinen hinta on 40 euroa. Yritys ei edellytä, että hyödynnät tuotetta sometoiminnassa tai palautat sen. Tässä tapauksessa tuote on tavanomainen mainoslahja, joka ei ole veronalaista tuloa.

Esimerkki: Yritys, jonka kanssa olet aiemmin tehnyt kaupallista yhteistyötä, lähettää sinulle 100 euron arvoisen vaatteen uudesta mallistostaan. Tuotelahja on verotettavaa tuloa, koska tuotteen arvonlisäverollinen ostohinta on yli 50 euroa. 

Ulkomaiselta sivustolta saadut tulot verotetaan Suomessa

Jos saat tuloja ulkomaiselta sivustolta, maksat niistä veroja Suomeen. Ilmoita tiedot veroilmoituksella.

Esimerkki: Asut Suomessa ja lataat kuvia ja videoita kotonasi ulkomaiselle sosiaalisen median sivustolle. Saat sieltä erilaisia tuloja esimerkiksi kuukausimaksuja, kertamaksuja ja tippejä. Tulot verotetaan ansiotulona.

Jos saat striimaustuloja, katso erillinen ohje.

Sometoiminnan menot voi vähentää

Voit vähentää sometuloistasi niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Sometuloista saa vähentää menoja samalla periaatteella kuin muistakin tuloista. Voit vähentää menoista vain sen osan, joka liittyy suoraan sometulon hankkimiseen.

Katso miten voit vähentää esimerkiksi tietokoneen ja puhelimen menot.

Jos olet saanut veronalaisen tuotelahjan, sen käypä arvo on verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin käytät tuotetta tulon hankkimiseen, saat vähentää verotuksessa tulon hankkimiseen käytetyn osuuden tuotteen käyvästä arvosta. 

Esimerkki:Saat tuotelahjana leivontatuotteita, joiden käypä arvo on 100 euroa. Se on veronalaista tuloa. Käytät leivontatuotteet kokonaan siihen, että teet leivonta-aiheista sisältöä someesi. Saat vähentää verotuksessa menoina leivontatuotteiden arvon eli 100 euroa. 

Näin ilmoitat veroilmoituksella

Henkilöasiakas:Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita tulo verotuksessasi täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos tulo ei näy siinä valmiiksi eli jos palkkion tai edun antanut yritys ei ole ilmoittanut sitä Verohallinnolle. Ilmoita myös tuloihin kohdistuvat menot.

Pidä muistiinpanoja saamistasi tuloista ja niihin kohdistuvista kuluista. Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen.

Ilmoita OmaVerossa

Näin ilmoitat OmaVerossa:

  • Ilmoita tulot ja menot vaiheessa Muut tulot  kohdassa Tulonhankkimistoiminta
  • Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan, ilmoita tulot kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset. Ilmoita palkkatuloihin kohdistuneet menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.
  • Jos olet saanut tuloja ulkomailta, ilmoita tulot  ja niihin kohdistuvat vähennykset kohdassa Ulkomaantulot - Vastaa Kyllä kohtaan Ulkomailta saadut tulotAvaa erittely ja Lisää uusi ansiotulo. Ilmoita tarvittavat tiedot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Toiminimiyrittäjä: Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus

Jos sometulot kuuluvat yritystoimintaasi eli harjoitat sometoimintaa elinkeinoharjoittajana toiminimen kautta, ilmoita tulot ja menot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. 

Katso ohjeet veroilmoituksen antamiseen 

Tarkista oletko arvonlisäverovelvollinen

Jos yrityksesi liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa, sinun täytyy myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää

Katso myös