Tulot blogista, vlogista ja somekanavista

Verolainsäädännössä ei ole sometoimintaa koskevia erityissäännöksiä. Sosiaalisessa mediassa toimimisesta saadut tulot verotetaan yleisten periaatteiden mukaisesti. Veronalaista tuloa ovat rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Myös tulon hankkimisesta johtuvat kulut voi vähentää. Huomaa kuitenkin, että voit vähentää vain ne menot, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen, ja vain siltä osin kuin niitä on käytetty tulon hankinnassa.

Somevaikuttajana voit olla työsuhteessa yritykseen ja saada palkkaa somevaikuttamisesta. Voit saada myös muuta ansiotuloa, kuten työkorvausta. Somevaikuttaja voi toimia myös yrittäjänä, jolloin tulo on yritystoiminnan tuloa.

Veronalaista tuloa ovat myös esimerkiksi

  • kirjoittamisesta tai tuotteen myynnistä saadut rahakorvaukset
  • erilaiset tavarat ja etuudet
  • alennukset
  • lahjakortit
  • matkat 
  • pääsyliput.

Jos saat tuloja striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista, katso ohjeet

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita tulo verotukseesi täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos yritys ei ole ilmoittanut tuloa.

Ilmoita OmaVerossa

Muista pitää muistiinpanoja saaduista tuloista ja niihin kohdistuvista kuluista. Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen.

Näin ilmoitat OmaVerossa:

  • Ilmoita tulot ja menot vaiheessa Muut tulot  kohdassa Tulonhankkimistoiminta
  • Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan, ilmoita tulot kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset. Ilmoita palkkatuloihin kohdistuneet menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.
  • Jos olet saanut tuloja ulkomailta, ilmoita tulot  ja niihin kohdistuvat vähennykset kohdassa Ulkomaantulot -  Ulkomailta saadut ansiotulot

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Muuna kuin rahana maksetut korvaukset

Muuna kuin rahana maksetut korvaukset arvostetaan verotuksessa niiden käypään arvoon. Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa. Tällaisia ovat esimerkiksi arvoltaan vähäiset mainoslahjat tai tavarat, joissa on mainostajan logo ja joita ei voi helposti muuttaa rahaksi. Jos tällainen mainoslahja on kuitenkin sovittu korvaukseksi somemainonnasta, lahjan käypä arvo on veronalaista ansiotuloa.

Esimerkki: Olet tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen yrityksen tuotteen markkinoinnista ja esiintuomisesta somessa tietyn ajanjakson ajan. Tämän jälkeen saat tuotteen itsellesi yhteistyön seurauksena. Muusta korvauksesta ei ole sovittu. Tuotteen käypä arvo on 1000 euroa.
Tulo on veronalaista ja se arvostetaan käypään arvoon eli  1000 euroon. Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Ilmoita tulo täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos yritys ei ole ilmoittanut sitä.

Esimerkki: Yritys lähettää omasta aloitteestaan  300 euron arvoisen tuotelahjan. Yrityksen toiveena on, että tuote saa näkyvyyttä sinun kauttasi. Velvoitetta tuotteen palauttamiseen tai hyödyntämiseen ei ole. Pidät tuotteen yksityiskäytössäsi, mutta et anna sille näkyvyyttä etkä hyödynnä sitä mitenkään sometileilläsi.
Tulo on veronalaista ja se arvostetaan käypään arvoon eli 300 euroa. Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Ilmoita tulo täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos yritys ei ole sitä ilmoittanut.

Harjoitatko yritystoimintaa?

Jos sometulot kuuluvat yritystoimintaasi, ilmoita tulot ja kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Jos liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa, sinun täytyy myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää

Usein kysyttyä

Sillä ei ole merkitystä onko tuotelahjan lähettämisestä sovittu osapuolten kesken.

Tuotelahja on saajalle veronalaista tuloa, ja arvona pidetään tuotteen käypää arvoa saantihetkellä.

Poikkeuksena on mainoslahja, jonka arvo on vähäinen. Tällainen lahja on esimerkiksi mainostajan logolla varustettu tuote.

Muista tarkistaa esitäytetyltä veroilmoitukselta, onko yritys jo ilmoittanut tuotteen arvon tuloksesi. Täydennä veroilmoitusta tarvittaessa.

Ilmoita pääsylipun arvo verotuksessa tulona. Arvona pidetään tuotteen käypää arvoa saantihetkellä.

Kyllä. Ilmainen palvelu tai esimerkiksi yöpyminen on saajalle veronalaista tuloa, ja arvona pidetään tuotteen käypää arvoa saantihetkellä.

Muista tarkistaa esitäytetyltä veroilmoitukselta, onko yritys jo ilmoittanut tuotteen arvon tulonasi. Täydennä veroilmoitusta tarvittaessa.