Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tulot somekanavista – henkilöasiakkaat

Jos yhtiömuotosi on osakeyhtiö, lue erillinen ohje.

Kaikki sometoiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot ovat veronalaisia. Sometoiminnasta saatuja tuloja verotetaan niin kuin muitakin tuloja: sometuloille ei ole verotuksessa tai verolainsäädännössä erityissäännöksiä, vaan kaikki tulot verotetaan ja vähennykset tehdään yleisten sääntöjen mukaan.

Valitse ohje, joka vastaa tilannettasi, kun harjoitat sometoimintaa.

Jos saat rahapalkkioita esimerkiksi kaupallisesta yhteistyöstä tai muusta sometoiminnasta, ne ovat verotettavaa tuloa.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita kaikki rahapalkkiot verotuksessa: täydennä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos tulo ei näy siinä valmiiksi eli jos palkkion maksanut yritys ei ole ilmoittanut sitä Verohallinnolle. Jos sinulle on tullut tulon hankkimisesta kuluja, ilmoita myös ne.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tulot ja menot veroilmoituksen vaiheessa Muut tulot kohdassa Tulonhankkimistoiminta

Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan:

 • ilmoita tulot kuitenkin kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset ja 
 • menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Katso ohjeet paperilla asiointiin

Myös tuotelahjat ovat verotettavaa tuloa, paitsi jos tuote on tavanomainen mainoslahja. Verotukseen ei vaikuta se, oletko sopinut tuotelahjan lähettämisestä etukäteen lähettäjän kanssa.

Tuotelahjojen vero lasketaan niiden käyvästä arvosta. Käypä arvo on sama kuin tuotteen hinta, jos ostaisit tuotteen itse.

Esimerkki: Olet tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen siitä, että markkinoit ja esittelet yrityksen tuotetta somessa tietyn ajan. Tämän jälkeen saat tuotteen itsellesi. Muusta korvauksesta ei ole sovittu. Tuotteen käypä arvo on 300 euroa. Tämä summa on veronalaista ansiotuloasi.

Tuotelahjoista ei aina tarvitse maksaa veroja

Jotkin lahjaksi saaduista tuotteista voivat olla niin sanottuja tavanomaisia mainoslahjoja. Tavanomaisia mainoslahjoja voivat olla esimerkiksi yrityksen valmistamien tai myymien tuotteiden satunnaiset näytelähetykset. Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa.

Tuote on tavanomainen mainoslahja näissä tapauksissa:

 • tuotteen arvonlisäverollinen myyntihinta on enintään 50 euroa
 • tuotteessa on esimerkiksi mainostajan logo etkä voi vaihtaa tuotetta helposti rahaksi eli esimerkiksi myydä sitä eteenpäin. Tällainen tuote voi olla kalliimpikin kuin 50 euroa.

Huomaa kuitenkin, että jos tuotelahja on saatu vastineeksi esimerkiksi sen mainostamisesta tai muusta somenäkyvyydestä, lahjan käypä arvo on aina veronalaista tuloa. Tällaisessa tapauksessa 50 euron rajalla tai tuotteen ominaisuuksilla ei ole merkitystä, vaan tuotelahjan arvo on kokonaan veronalaista tuloa.

Jos käytät tuotetta sometulon hankkimiseen, saat vähentää verotuksessa osan tuotteen arvosta. Saat vähennyksen sen mukaan, kuinka suuri osuus menee tulon hankkimiseen. 

Esimerkki: Yritys lähettää sinulle tuotteen, jonka arvonlisäverollinen hinta on 40 euroa. Yritys ei edellytä, että hyödynnät tuotetta sometoiminnassa tai palautat sen. Tässä tapauksessa tuote on tavanomainen mainoslahja, joka ei ole veronalaista tuloa.

Esimerkki: Yritys, jonka kanssa olet aiemmin tehnyt kaupallista yhteistyötä, lähettää sinulle 100 euron arvoisen vaatteen uudesta mallistostaan. Tuotelahja on verotettavaa tuloa, koska tuotteen arvonlisäverollinen ostohinta on yli 50 euroa.

Esimerkki: Saat tuotelahjana leivontatuotteita, joiden käypä arvo on 100 euroa. Se on veronalaista tuloa. Käytät leivontatuotteet kokonaan siihen, että teet leivonta-aiheista sisältöä someesi. Saat vähentää verotuksessa menoina leivontatuotteiden arvon eli 100 euroa. Ilmoita vähennys menona esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita tulo verotuksessa täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos tulo ei näy siinä valmiiksi eli jos tuotteen antanut yritys ei ole ilmoittanut sitä Verohallinnolle. Ilmoita tulon määräksi tuotteen käypä arvo. Ilmoita myös tuloihin kohdistuvat menot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tuotteen arvo ja menot veroilmoituksen vaiheessa Muut tulot kohdassa Tulonhankkimistoiminta

Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan:

 • ilmoita tuotteen arvo kuitenkin kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
 • Ilmoita menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Katso ohjeet paperilla asiointiin

Myös esimerkiksi lahjakortit, pääsyliput ja muut rahanarvoiset edut ovat verotettavaa tuloa. Vero lasketaan niiden käyvästä arvosta. Käypä arvo on sama kuin tuotteen tai esimerkiksi pääsylipun hinta, jos ostaisit tuotteen tai lipun itse.

Esimerkki: Tapahtumanjärjestäjä lähettää sinulle ilmaisen pääsylipun festareille. Lisäksi hotelli tarjoaa sinulle ilmaisen yöpymisen festariviikonlopun ajaksi. Pääsylipun arvo on 120 euroa ja hotelliviikonlopun arvo 350 euroa. Yhteenlaskettu arvo 470 euroa on veronalaista ansiotuloasi. Verotuksessa voit vähentää tulonhankkimismenoina sometoimintaan käytetyn osuuden.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita tulo verotuksessasi täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos tulo ei näy siinä valmiiksi eli jos edun antanut yritys ei ole ilmoittanut sitä Verohallinnolle. Ilmoita myös tuloihin kohdistuvat menot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tulot ja menot vaiheessa Muut tulot kohdassa Tulonhankkimistoiminta.

Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan:

 • ilmoita tulot kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
 • Ilmoita palkkatuloihin kohdistuneet menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Katso ohjeet paperilla asiointiin

Alennus on verovapaata, jos saat alennuksen, joka myönnetään muillekin asiakkaille.

Alennus on aina veronalaista tuloa, jos

 • se sovittu vastineeksi esimerkiksi somenäkyvyydestä
 • saat esimerkiksi kaupallisen yhteistyön vuoksi muille kuluttajille myönnettävistä alennuksista poikkeavan suuremman alennuksen. 

Ilmoita esitäytetyllä veroilmoituksella

Ilmoita veronalainen alennus veroilmoituksella.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tulot ja menot vaiheessa Muut tulot kohdassa Tulonhankkimistoiminta.

Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan:

 • ilmoita tulot kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
 • Ilmoita palkkatuloihin kohdistuneet menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Katso ohjeet paperilla asiointiin

Tulot striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista ovat veronalaista tuloa.

Esimerkki: Järjestät kolme erillistä konserttia striimauspalvelun kautta. Sinulla ei ole omaa yritystä, vaan ilmoitat tulot ja kulut esitäytetyssä veroilmoituksessa. Käytät striimaamiseen alkuvuodesta ostamaasi tietokonetta ja mikrofonia. Käytät tietokonetta myös muuhun kuin tulojen hankkimiseen, mutta mikrofonin olet hankkinut pelkästään konsertteja varten. Striimaus näkyy kaikille eli kuka tahansa voi seurata konsertteja maksutta. Saat kuitenkin katsojilta lahjoituksena striimausalustan kautta rahalahjoituksia. Voit vähentää menoina veroilmoituksessa osan tietokoneen hinnasta sekä mikrofonin hinnan.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita tulo verotuksessasi täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos tulo ei näy siinä valmiiksi eli jos tulon maksanut yritys ei ole ilmoittanut sitä Verohallinnolle. Ilmoita myös tuloihin kohdistuvat menot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tulot ja menot vaiheessa Muut tulot kohdassa Tulonhankkimistoiminta

Jos olet ollut työsuhteessa tulojen maksajaan:

 • ilmoita tulot kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
 • Ilmoita menot kohdassa Tulonhankkimismenot - Palkkatulojen tulonhankkimismenot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Katso ohjeet paperilla asiointiin

Mikä on vastikkeellinen joukkorahoituskampanja?

Vastikkeellinen rahoituskampanja on järjestely, jossa kampanjan järjestäjä kerää rahaa omaa toimintaansa varten. Lahjoittaja taas saa rahasummaa vastaan esimerkiksi tavaran, palvelun, elämyksen, jäsenyyden tai osuuden.

Huomaa, että jos lahjoittaja ei saa rahoituskampanjasta vastiketta, rahan keräämiseen tarvitaan lupa poliisilta.

Ulkomaiselta sivustolta saadut tulot verotetaan Suomessa. Jos saat tuloja ulkomaiselta sivustolta, maksat niistä veroja Suomeen. 

Esimerkki: Asut Suomessa ja lataat kuvia ja videoita kotonasi ulkomaiselle sosiaalisen median sivustolle. Saat sieltä erilaisia tuloja esimerkiksi kuukausimaksuja, kertamaksuja ja tippejä. Tulot verotetaan ansiotulona.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Ilmoita tulo verotuksessasi täydentämällä esitäytettyä veroilmoitustasi, jos tulo ei näy siinä valmiiksi eli jos palkkion tai edun antanut yritys ei ole ilmoittanut sitä Verohallinnolle. Ilmoita myös tuloihin kohdistuvat menot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset kohdassa Ulkomaantulot - Vastaa Kyllä kohtaan Ulkomailta saadut tulot – Avaa erittely ja Lisää uusi ansiotulo. Ilmoita tarvittavat tiedot.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ulkomailta saadut tulot: lomake 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot

Ohjeet paperilla asiointiin

Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus

Jos sometulot kuuluvat yritystoimintaasi, ilmoita tulot ja menot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. 

Katso ohjeet veroilmoituksen antamiseen 

Tarkista oletko arvonlisäverovelvollinen

Jos yrityksesi liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa, sinun täytyy myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. 15 000 euron raja koskee vain arvonlisäverotusta.

Lue lisää

Sometoiminnan menot voi vähentää

Voit vähentää sometuloistasi niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Sometuloista saa vähentää menoja samalla periaatteella kuin muistakin tuloista. Voit vähentää menoista vain sen osan, joka liittyy suoraan sometulon hankkimiseen. Tavanomaiset elantomenot ovat kuitenkin verotuksessa vähennyskelvottomia.

Esimerkki: Olet saanut kosmetiikkatuotteen. Tuote jää käyttöösi somekäytön jälkeen. Verotuksessa voit vähentää sometoimintaan eli tulonhankkimiseen käytetyn osuuden.

Katso, miten voit vähentää tulonhankkimismenojen, esimerkiksi tietokoneen, menot verotuksessa.

Katso, mitä kuluja et voi vähentää verotuksessa.

Katso myös

Oletko tarjonnut palveluita sovelluksen tai verkkosivuston kautta? Verohallinto saa tietoa digitaalisen alustan kautta saamistasi tuloista sekä Suomesta että ulkomailta ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa. Muista aina ilmoittaa tulot esitäytetyllä veroilmoituksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2024