Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Koirankasvattajan verotus – ilmoita tulot ja vähennä kulut

Koiran myynnistä saadut tulot ovat verotettavaa tuloa. Veroa pitää maksaa sekä yksittäisen koiran myynnistä että koirankasvattajana saaduista tuloista, esimerkiksi pentujen myyntituloista. Veronalaisia tuloja ovat myös esimerkiksi uroksen omistajalle astutuksesta maksetut maksut.

Koirankasvatukseen ja pentujen teettämiseen liittyvät tulot ja menot ovat verotuksessa toiminnan luonteen mukaan joko harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa tai elinkeinotoimintaa. Toimintojen väliset erot vaikuttavat esimerkiksi kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuuteen, tulojen ja menojen käsittelyyn sekä tappion vähennysoikeuteen. Rajatapauksissa tilannetta arvioidaan kokonaisuutena ja toiminnan luonne ratkaistaan kokonaisarvion perusteella.

Lue lisää harrastustoiminnasta, tulonhankkimistoiminasta ja elinkeinotoiminnasta.

Myyntiä varten kasvatetun pentueen kulut voi vähentää

Kun kasvatat pentuja myyntiä varten, voit vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. Tällaisia välittömästi pentujen hankkimisesta aiheutuneita kuluja ovat esimerkiksi astutusmaksu, pakolliset kyseiseen pentueeseen liittyvät terveystutkimukset sekä pentujen ruokinnasta, eläinlääkäristä, sirutuksesta tai pentujen mukana annettavista tarvikkeista aiheutuneet kulut.

Sen sijaan et voi vähentää emokoirasta aiheutuneita kuluja, esimerkiksi emokoiran hankintakuluja, ruokakuluja, näyttely-, koe- tai harrastusmaksuja, yleisiä terveystutkimuksia tai ylimääräisiä asunto- tai tilakuluja etkä muita koirien pitämisestä aiheutuneita kuluja.

Jos koirankasvatus on harrastustoimintaa

Toistuva koirien myynti tai niiden käyttäminen jalostuksessa on harrastustoimintaa silloin, jos toiminnan varsinainen tarkoitus ei ole tulojen hankkiminen eli et harjoita toimintaa vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Jos harrastustoiminnasta on enemmän menoja kuin tuloja eli toiminnasta tulee tappiota, et voi vähentää tappiota verotuksessa.

Jos myyt yksittäisen koiran, myynti ei ole kasvatustoimintaa. Myynnistä saatu voitto verotetaan luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan.

Lue lisää luovutusvoiton verotuksesta.

Näin ilmoitat veroilmoituksella

Näin ilmoitat OmaVerossa:

 • Jos kasvatat pentuja harrastustoimintana tai satunnaisesti:
  • Ilmoita tulot kohdassa Muut ansiotulot.
  • Ilmoita tuloihin kohdistuneet menot kohdassa Tulonhankkimismenot – Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot – Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.
   Voit ilmoittaa kuluja enintään sen verran kuin olet saanut tuloja.
 • Jos kasvatat koiria tulonhankkimistarkoituksessa:
  • ilmoita tulot ja menot veroilmoituksen kohdassa Muut tulot – Tulonhankkimistoiminta.
 • Kun myyt satunnaisesti yksittäisen koiran, esimerkiksi oman lemmikin:
  • Jos saat myynnistä voittoa, ilmoita se veroilmoituksen kohdassa Luovutusvoitot.

Ilmoita OmaVerossa

Muista pitää muistiinpanoja saaduista tuloista ja niihin kohdistuvista kuluista. Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Milloin koirankasvatus on yritystoimintaa?

Laajamittainen koirankasvatus voi olla myös yritystoimintaa. Silloin saat koirien kasvatuksesta pääasiallisen toimeentulosi tai merkittäviä sivutuloja. Ilmoita tällaiset yritystoiminnan tulot ja kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa (veroilmoitus 5).

Lue lisää yrityksen perustamisesta ja verotuksesta.

Koirankasvatus ja arvonlisäverotus

Jos yrityksesi liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa ja harjoitat koirankasvatusta yritystoiminnan muodossa, sinun täytyy myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää:

Usein kysyttyä

 • Voit vähentää kuluja enintään saman verran kuin sinulla on tuloja koirankasvatuksesta. Muista ilmoittaa myös kaikki tulot.
 • Jos harrastustoiminnasta tulee tappiota, et voi vähentää sitä verotuksessa.

Ilmoita pentujen myynnistä saadut tulot myyntivuoden verotuksessa. Voit vähentää myyntivuoden verotuksessa kulut, jotka ovat aiheutuneet pentujen kasvatuksesta pentujen syntymisvuonna ja myyntivuonna.

Et voi. Pentueen emän tai isän kanssa harrastaminen ei suoraan liity pentujen kasvattamiseen eivätkä kulut siis aiheudu pentujen kasvatuksesta. Sen vuoksi niitä ei voi vähentää verotuksessa.

 • Jos jalostustarkoitukseen tehty pakollinen terveystutkimus kohdistuu suoraan koirankasvatuksesta saamaasi tuloon, voidaan kulut vähentää tuloista verotuksessa. Voit vähentää kuluja enintään saman verran kuin sinulla on tuloja koirankasvatuksesta.
 • Huomioida tulee, että terveystutkimuksia on erilaisia eikä kaikki liity suoraan kasvatustoiminnasta saatuun tuloon. Yleisiä terveystutkimuksia ei voi vähentää koirankasvatuksesta saamastasi tulosta.

Kun emäkoira on tiineenä, sille tehdyt pentujen synnytykseen liittyvät tutkimukset voi vähentää verotuksessa. Voit vähentää näitä kuluja enintään saman verran kuin saat tuloja koirankasvatuksesta.

Pentueen synnytyksessä ilmenneiden ongelmien kulut liittyvät suoraan pentujen kasvatukseen. Saat siis vähentää näitä kuluja verotuksessasi. Voit vähentää kuluja enintään saman verran kuin sinulla on tuloja koirankasvatuksesta.

Takuumaksu on sinulle tuloa vain, jos et palauta sitä takaisin. Ilmoita takuumaksu sen vuoden veroilmoituksessa, jolloin varmistuu, että saat pitää takuumaksun.

Trimmaamisesta saatu tulo voi olla joko harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa tai elinkeinotoimintaa. Katso tulojen ilmoittamisen ohjeet tämän sivun kohdasta Näin ilmoitat veroilmoituksella.

Et voi vähentää kuluja verotuksessa, koska sinulla ei ole tästä toiminnasta tuloa.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2022