Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Gallupit, kyselyt ja tutkimukset – pitääkö osallistumispalkkio ilmoittaa verotuksessa?

Jos osallistut esimerkiksi gallupiin, kyselyyn tai tutkimukseen ja saat osallistumisesta korvauksia, ne voivat olla verotettavaa tuloa.

Valitse ohje, joka vastaa tilannettasi.

Osallistumisesta saamasi rahapalkkio on työkorvausta. Se on ansiotuloa, josta pitää maksaa veroa.

Tarvitset työkorvausta varten oman verokortin

Tarvitset työkorvausta varten eri verokortin kuin palkkaa varten.

Näin tilaat verokortin työkorvausta varten OmaVerossa

Esitä työkorvauksen verokortti palkkion maksajalle, sillä muuten maksajan pitää tehdä palkkiosta 60 %:n ennakonpidätys.

Et tarvitse verokorttia, jos

  • olet ennakkoperintärekisterissä tai
  • saat satunnaisen palkkion, joka on alle 20 euroa.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Maksaja ilmoittaa tiedon maksamastaan palkkiosta tulorekisteriin riippumatta palkkion määrästä. Jos kuulut ennakkoperintärekisteriin, ilmoitat tiedot itse veroilmoituksella.

Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi.  

Jos palkkiotiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös palkkion maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Huom. Jos työnantajasi maksaa sinulle rahapalkkion, se on aina palkkaa, ei työkorvausta.

Osallistumisesta voidaan maksaa myös muuta korvausta kuin rahaa, esimerkiksi elokuvalippuja, lahjakortti tai tavaraa. Osallistumisesta maksettava muu kuin rahapalkkio on työkorvausta, joka verotetaan ansiotulona.

Tuotteiden, etujen ja muiden vastaavien korvausten vero lasketaan niiden käyvästä arvosta. Käypä arvo on sama kuin tuotteen tai esimerkiksi pääsylipun hinta, jos tuotteen tai lipun ostaisi itse.

Yritys voi antaa osallistumisesta palkkioksi myös arvoltaan vähäisen mainoslahjaan rinnastuvan tavaran, jossa on yrityksen logo. Kyseessä voi olla esimerkiksi heijastin, kynä tai lippis. Tällaiset tavarat eivät ole osallistujalle veronalaista tuloa.

Et tarvitse verokorttia

Jos palkkio ei ole rahaa, palkkion antaja ei toimita siitä ennakonpidätystä etkä tarvitse verokorttia.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Maksaja ilmoittaa tiedon maksamastaan palkkiosta tulorekisteriin riippumatta palkkion määrästä. Jos kuulut ennakkoperintärekisteriin, ilmoitat tiedot itse veroilmoituksella.

Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi.  

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Huom. Jos työnantajasi maksaa tässä kohdassa mainittuja palkkioita, ne ovat aina palkkaa, eivät työkorvausta.

Jos olet matkustanut esimerkiksi tutkimukseen, asiakasraatiin tai tutkimushaastatteluun, järjestäjä voi korvata sinulle matkasta aiheutuvia kustannuksia.

Tällaiset matkakustannusten korvaukset, kuten päiväraha ja kilometrikorvaus, ovat työkorvausta, joka verotetaan ansiotulona.

Et tarvitse verokorttia

Jos saat korvauksia Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaan, maksaja ei tee niistä ennakonpidätystä etkä tarvitse verokorttia.
Tarkista matkakorvaukset Verohallinnon kustannuspäätöksestä.

Huom. Seuraavissa tilanteissa tarvitset verokortin työkorvaukselle:

  • saat matkakorvauksen lisäksi rahapalkkion 
  • saat matkakorvauksen lisäksi muun kuin rahapalkkion, esimerkiksi lahjakortin.
  • saat matkakorvauksia enemmän kuin Verohallinnon kustannuspäätöksessä on mainittu tai päätöksen muut ehdot eivät täyty, esimerkiksi päivärahaa on maksettu liian lyhyestä matkasta.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Maksaja ilmoittaa matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin työkorvauksena. Jos kuulut ennakkoperintärekisteriin, ilmoitat tiedot itse veroilmoituksella.

Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi.  

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Voit vähentää sinulle aiheutuneet matkakulut kohdassa Muun kuin palkkatulon tulonhankkimiskulut. Omavastuuta ei ole. Tarkista vähennyksen määrä Verohallinnon matkakuluvähennyspäätöksestä. Esimerkiksi jos olet käyttänyt omaa autoa, voit vähentää 0,30 euroa/km vuonna 2023.

Jos matkustat esimerkiksi tutkimukseen, asiakasraatiin tai tutkimushaastatteluun, järjestäjä voi korvata sinulle matkakustannukset eli esimerkiksi bussi- tai junaliput. Tällaiset matkakorvaukset on verotuskäytännössä hyväksytty verovapaiksi, jos ne ovat todellisten kulujen eli esimerkiksi hankkimiesi matkalippujen suuruiset. Jos olet matkustanut omalla autolla, verovapaa korvaus saa olla enintään 0,28 €/km vuonna 2024 (0,30 €/km vuonna 2023).

Huom. Jos kuitenkin saat matkakustannusten lisäksi rahapalkkion tai muuta korvausta, myös todellisiin kuluihin perustuvat matkakustannusten korvaukset ovat työkorvausta, joka verotetaan ansiotulona. Tässä tilanteessa voit vähentää sinulle aiheutuneet matkakulut veroilmoituksen kohdassa Muun kuin palkkatulon tulonhankkimiskulut. Omavastuuta ei ole. 

Et tarvitse verokorttia

Jos saat vain todellisiin kuluihin perustuvia matkakorvauksia, maksaja ei toimita ennakonpidätystä etkä tarvitse verokorttia.

Huom. Tarvitset kuitenkin verokortin työkorvaukselle, jos saat matkakorvausten lisäksi myös osallistumispalkkion.

Korvaukset eivät näy esitäytetyssä veroilmoituksessa

Maksaja kuitenkin ilmoittaa maksamansa 0,30 €/km vuodelta 2023 tulorekisteriin verovapaana kilometrikorvauksena. Muita korvauksia maksaja ei ilmoita tulorekisteriin, ellet lisäksi ole saanut palkkiota työstä.

Osallistujien kesken arvottu palkinto ei ole veronalaista ansiotuloa, jos palkintoon voidaan soveltaa arpajaisverolakia.

Mitä arpajaisverolain soveltaminen edellyttää?

Arpajaisverolakia voidaan soveltaa vain, jos voitto tai palkinnon saaminen riippuu osaksi tai kokonaan sattumasta. Rajatulle joukolle suunnatussa arvonnassa osallistujien lukumäärä on oltava riittävän suuri, vähintään useisiin satoja nouseva.

Jos palkintoon ei voida soveltaa arpajaisverolakia, palkinto on joko työkorvausta tai muuta ansiotuloa. Molemmat verotetaan ansiotulona. Tällöin maksaja ilmoittaa palkinnon tulorekisteriin.

Palkintoon ei voi soveltaa arpajaisverolakia, jos palkinnon saaja valitaan työsuorituksen perusteella tai voitto on vastiketta jostakin suorituksesta. Jos suoritus on vain näennäinen, esimerkiksi osallistujan pitää vastata muutamaan kysymykseen, arpajaisverolakia voidaan soveltaa. Sen sijaan vaikkapa koehenkilönä tutkimukseen osallistuminen ei ole näennäissuoritus, joten palkinto on veronalaista ansiotuloa.

Osallistumispalkkio on verotettavaa ansiotuloa, vaikka saisit palkkion yllätyksenä jälkikäteen etkä olisi sopinut siitä maksajan kanssa. Palkkio on siis verotettavaa tuloa silloinkin, jos saat järjestäjältä jälkikäteen yllättäen esimerkiksi elokuvalippuja tai tavaralahjan ikään kuin kiitokseksi osallistumisesta.

Tällainen palkkio verotetaan muuna ansiotuloa.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Maksaja ilmoittaa tiedon maksamistaan palkkioista tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi.  

Jos palkkiotiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös palkkion maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Jos palkkio puuttuu, Ilmoita se OmaVerossa vaiheessa Muut tulot kohdassa Muut ansiotulot

Katso myös

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024