Vähennät kulut todellisten kulujen mukaan

Jos vähennät tuettavan kulut todellisten kustannusten mukaan, sinun on pidettävä muistiinpanoja kaikista perheen kuluista.

Muistiinpanoista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • perustiedot henkilöistä
 • selvitys kaikista perheen ja tuettavan todellisista kuluista ja kulujen
  jakautumisesta elantomenoiksi ja tulonhankkimiskuluiksi
 • päivätyt tositteet ja eritellyt muistiinpanot tuloista ja menoista
 • yhteenveto kululajien mukaisesti

Jaa kulut elantomenoiksi ja tulonhankkimismenoiksi. Oman perheen kustannukset ovat aina elantokustannuksia, ja niitä ei voi vähentää verotuksessa.

Säilytä muistiinpanot kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen.

Mitä voit vähentää tuettavan kustannuksina?

Voit vähentää vuosikuluista ja poistosta se osa, joka kohdistuu perhehoidettavien yksinomaisessa käytössä oleviin huoneisiin.
Yhteiskäyttöisistä tiloista kuluista on  vähennyskelpoista pääluvun mukaisessa suhteessa olevat kulut.

Esimerkki: Perhehoitaja asuu omakotitalossa puolisonsa, oman lapsensa ja perhehoidettavan kanssa. Talon pinta-ala on 200 m2, perhehoidettavan käytössä olevan huoneen pinta-ala 12 m2 ja yhteiskäytössä olevien tilojen pinta-ala 70 m2.
Omakotitalon vuosikulut (lämpö, sähkö, vesi,vakuutukset, jätehuolto, kiinteistövero) ovat yhteensä 12.000 euroa vuodessa. Poisto omakotitalon hankintahinnasta 350.000 euroa (ilman tonttia ja liittymiä) on 4 prosenttia eli 14.000 euroa.
Vähennys kuluista ja poistosta perhehoidettavan huoneen osalta pinta-alojen suhteessa (12 m²/200 m²) x 26.000 = 1.560 euroa
Perhehoidettavaan kohdistuva vähennys kuluista ja poistosta yhteiskäyttöisten tilojen osalta
pääluvun mukaisessa suhteessa (esimerkiksi keittiö, kylpyhuone, olohuone) (70 m²/200 m²) x26.000 x ¼ = 2.275 euroa
Vähennyskelpoiset perhehoidettavaan kohdistuvat asumiskulut ovat yhteensä 3.835 euroa
vuodessa.

Voit vähentää vuokrasta sen osan, joka kohdistuu perhehoidettavien yksinomaisessa
käytössä oleviin huoneisiin.
Yhteiskäyttöisistä tiloista kuluista on  vähennyskelpoista pääluvun mukaisessa suhteessa oleva vuokra.

Esimerkki: Perheellä on vuokrattuna 120 m2 huoneisto, josta vuokra on 1000 euroa/kk. Perhehoidettavalla on oma 20 m2:n huone, ja yhteiskäytöisiä tiloja on 60 m2. Perheessä on yhteensä 4 henkilöä. Vuokrasta voi vähentää pinta-alan mukaan 20 m2/120 m2 x 1000= 167 euroa/kk sekä yhteiskäyttötiloista 60 m2/120 m2 x 1 000 /4=125 euroa/kk. Yhteensä 292 euroa/kk (167 euroa + 125 euroa).

Koneet tai laitteet on hankittu perheen yhteiseen käyttöön

Voit vähentää sen osuuden hankintahinnasta, joka kohdistuu perhehoidettavien osuuteen pääluvun mukaisessa suhteessa.

Kone tai laite on hankittu yksinomaan perhehoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön

Voit vähentää hankintakulut kokonaan, jos olet ne maksanut. Tällaisia kuluja voi olla esimerkiksi puhelin, tietokone, televisio ja näihin liittyvät juoksevat kulut

Hankintahinta ja käyttöikä

Jos koneen tai laitteen hankintahinta on alle 1 200 euroa tai käyttöikä alle 3 vuotta, voit 

vähentää hankintakulun kerralla.

Jos koneen tai laitteen  käyttöaika on yli 3 vuotta, vähennä hankintameno poistoina. Poiston määrä on 25 prosenttia menojäännöksestä.

Et voi vähentää seuraavia kuluja:

Kuluja, jotka kunta on maksanut maksusitoumuksella

Olet saanut vakuutuskorvauksen kyseiseen  kuluun

Koko perheen ruokakuluista voit vähentää perhehoidettavien pääluvun
mukaisen osuuden kaikista ruokamenoista.

Koko perheen kuluista voit vähentää  perhehoidettavien pääluvun
mukaisen osuuden kaikista menoista.

Tällaisia menoja ovat esimerkiksi

 • kirjat ja lehdet,
 • television maksukanavat
 • siivous- ja puhtaanapitotarvikkeet.

Voit vähentää perhehoidettavan

 •  reseptilääkkeet
 • Ilman reseptiä hankitut lääkkeet, jos ne on ostettu hoidettavaa varten

Yleisesti pitkäaikaisen sairauden kustannukset ovat erityisten kustannusten korvausten piirissä, joten kulut voi vähentää.

Lemmikkieläin on yleensä koko perheen lemmikki, ja lemmikkieläimestä syntyy perheeseen kuluja. Voit vähentää lemmikkieläimestä tavanomaisia kuluja pääluvun mukaisen osuuden. 

Kulut terapiaeläimestä voi vähentää kokonaan. Liitä terapiakoirasta selvitys esimerkiksi psykologin lausunto muistiinpanoihin.

Voit vähentää hankintahinnan lapsien pääluvun mukaan.

Voit vähentää perhehoidettavien vaatekulut ja heille maksetut käyttövarat. Merkitse muistiinpanoihin selvitys, kenelle vaate on ostettu.

Voit vähentää perhehoidettavan kustannuksia kuten

 • opintokustannuksia
 • terveydenhoidon kustannuksia
 • kustannuksia lomanvietosta 
 • kustannukset erityisistä harrastuksista tai harrastusvälineistä 
Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2022