Kevytyrittäjä työskentelee laskutuspalveluyrityksen kautta

Olet kevytyrittäjä, jos työllistät itsesi ja toimit yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan omaa yritystä.

Kevytyrittäjänä laskutat asiakasta laskutuspalveluyrityksen kautta. Asiakkaasi maksaa laskun laskutuspalveluyritykselle, joka välittää maksun edelleen sinulle. Vastaat kuitenkin itse palveluidesi markkinoinnista ja asiakashankinnasta ja sovit asiakkaan kanssa toimeksiannon ehdoista sekä työstä maksettavasta korvauksesta.

Toimintaohjeet kevytyrittäjille, esimerkiksi ruokaläheteille

Työskenteletkö kevytyrittäjänä tai mobiilisovelluksen kautta esimerkiksi ruokalähettinä?

Vastaa kysymyksiin ja saat ohjeet

Kevytyrittäjyys – miten laskutuspalvelu toimii?

Laskutuspalveluyritykset toimivat erilaisilla malleilla. Laskutuspalveluyritys voi tehdä kanssasi

 • muodollisen työsopimuksen – olet palkansaaja ja sinulle maksetaan palkkaa.
 • laskutussopimuksen – olet tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö (ei Y-tunnusta) tai yrittäjä (Y-tunnus) ja sinulle tai yrityksellesi maksetaan työkorvausta.

Työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä laskutuspalveluyrityksiä käyttäviä henkilöitä pidetään yleensä yrittäjinä. Tämä tarkoittaa sitä, että kevytyrittäjänä sinun on vakuutettava itsesi yrittäjän eläkelakien mukaan, jos säädetyt edellytykset täyttyvät. Lisätietoa työeläke.fi-sivuilta.

Jos et sovi laskutuspalveluyrityksen kanssa muodollisesta työsuhteesta vaan työskentelet esimerkiksi toiminimellä, sinulle voi syntyä arvonlisäverovelvoitteita. Jos myyt tavaroita tai palveluita yli 15 000 eurolla tilikaudessa (12 kk), sinun pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (31.12.2020 asti raja oli 10 000 euroa). Lue lisää pienen yrityksen arvonlisäverotuksesta

Laskutuspalveluyritys hoitaa myös erilaisia yrittäjä- ja työnantajavelvoitteita verotuksen osalta. Laskutuspalveluyritys perii sinulta palveluistaan palkkion.

Tarkempia tietoja laskutuspalveluyritysten toimintaperiaatteista saat laskutuspalveluyritysten omilta verkkosivustoilta.

Jos olet tehnyt laskutuspalveluyrityksen kanssa muodollisen työsopimuksen, laskutuspalveluyritys maksaa sinulle korvauksen palkkana.

Esitä laskutuspalveluyritykselle palkan verokortti, jonka perusteella laskutuspalveluyritys toimittaa palkasta ennakonpidätyksen. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa maksamansa palkan ja toimittamansa ennakonpidätyksen tulorekisteriin.

Ohjeet verokortin hakemiseen OmaVerossa

Palkasta maksetaan lisäksi työntekijän sairausvakuutusmaksu (päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu). Palkansaajalla vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältyy verokortin veroprosenttiin.

Laskutuspalveluyritykset eivät peri palkasta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, koska eläkevakuutusyhtiöt pitävät kevytyrittäjiä yrittäjinä.

Laskutuspalveluyritys maksaa palkkojen perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksun, jonka se yleensä veloittaa sinulta.

Matkakustannusten korvaukset työsuhteessa

Laskutuspalveluyritykset voivat maksaa erilaisia matkakustannusten korvauksia kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja.

Matkakustannusten korvaaminen palkkion lisäksi

Matkakustannusten korvauksiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin tavallisessa työsuhteessa.

Verovapaita matkakustannusten korvauksia ovat ainoastaan matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus, jotka maksetaan sovitun palkan lisäksi. Lisäksi edellytetään, että korvaukset ja niiden perusteet ovat Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisia.

Matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita, jos olet sopinut asiakkaan kanssa matkakustannusten korvausten maksamisesta palkkion lisäksi ja kustannusten erittely näkyy laskulla.

Matkakustannukset korvaukset sisältyvät kokonaispalkkioon

Matkakustannusten korvaukset ovat veronalaisia, jos olet sopinut asiakkaan kanssa kokonaishinnasta, joka sisältää matkakustannusten korvaukset. Laskutuspalveluyritys voi maksaa ne sinulle matkalaskua vastaan ennakonpidätystä toimittamatta, jos korvaukset ja niiden perusteet ovat Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisia. Voit vähentää työstä aiheutuneet kustannukset omassa verotuksessasi tulonhankkimiskuluina.

Todellisten matkakustannusten korvaaminen

Laskutuspalveluyritys voi maksaa verovapaasti matkustamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia tositteita kuten matkalippua vastaan. Korvauksen verovapauden kannalta ei ole merkitystä, onko kevytyrittäjä sopinut asiakkaan kanssa kokonaisveloituksesta vai maksaako asiakas matkakaustannusten korvauksen palkkion lisäksi.

Toimita matkalasku laskutuspalveluyritykselle

Matkalaskusta tulee ilmetä 

 • matkan tarkoitus
 • kohde
 • matkustamistapa
 • matkan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä
 • kilometrikorvausten perusteena käytetyt kilometrimäärät ja yksikköhinnat. 

Jos olet tehnyt laskutuspalveluyrityksen kanssa laskutussopimuksen, laskutuspalveluyritys maksaa palkkion sinulle työkorvauksena.

Jos et ole ennakkoperintärekisterissä, tarvitset verokortin työkorvausta varten. Tällöin laskutuspalveluyritys toimittaa työkorvauksesta ennakonpidätyksen ja ilmoittaa suoritukset tulorekisteriin.

Ohjeet verokortin hakemiseen OmaVerossa

Laskutuspalveluyritys ei voi maksaa sinulle verovapaita matkakustannusten korvauksia. Veronalaisia ovat myös tositteisiin perustuvat todelliset matkakustannusten korvaukset, kuten matkalippu. 

Laskutuspalveluyritys voi kuitenkin maksaa sinulle matkakustannusten korvauksia ennakonpidätystä toimittamatta, jos korvaukset ja niiden perusteet ovat Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisia.

Toimita laskutuspalveluyritykselle matkalasku, josta ilmenee

 • matkan tarkoitus
 • kohde
 • matkustamistapa
 • matkan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä
 • kilometrikorvausten perusteena käytetyt kilometrimäärät ja yksikköhinnat.

Voit vähentää työstä aiheutuneet kustannukset omassa verotuksessasi tulonhankkimiskuluina.