Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kirjanpito, tilikausi, verokausi

Verotus perustuu kirjanpitoon

Kaikkien yritysten on pidettävä yritystoiminnastaan kirjanpitoa. Yrityksen johto vastaa siitä, että kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti.

Kirjanpito erottaa yrityksen ja yrittäjän omat rahat, tulot ja menot.

Verotus perustuu kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan liiketoiminnan myyntitulojen perusteella. Tuloveroa maksetaan kirjanpidon osoittamasta tuloksesta, johon on tehty verolakien mukaiset oikaisut.

Kun perustat yrityksen

huolehdi, että kirjanpitoasiat ovat hoidossa – suosittelemme tilitoimistoa tai osaavaa kirjanpitäjää

huolehdi, että yritystoimintaa koskevat kuitit ja tositteet (päivättynä ja numeroituna) kootaan ja säilytetään.

Kahdenkertainen kirjanpito vai yhdenkertainen kirjanpito?

Yritysten ja yhteisöjen on pidettävä kahdenkertaista, suoriteperusteista kirjanpitoa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminimi) voi pitää niin sanottua yhdenkertaista kirjanpitoa. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien liikkeenharjoittajien on kuitenkin oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on kuitenkin pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jos kaksi kolmesta seuraavista toteutuu:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
  • yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Jos yrityksen tilikausi on joku muu kuin kalenterivuosi, toiminnasta on silloinkin pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa yhtiömuodosta riippumatta.

Molemmissa tavoissa kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina saadut tulot sekä maksetut menot, korot ja verot sekä tavaroiden ja palvelujen oma käyttö.

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään sekä rahan lähde että rahan käyttö. Kirjaukset kertovat sekä syyn rahan liikkeeseen että käytetyn kirjanpidon tilin. Kaikki kirjaukset tehdään ainakin kahdelle kirjanpidon tilille.

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon perustuvassa verotuksessa tilitapahtumat jaksotetaan maksuperusteisesti. Toisin sanoen tapahtumakirjaukset tehdään sitä mukaa kuin rahaa yrityksen tilillä liikkuu. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tilikausi on aina kalenterivuosi.

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien liikkeenharjoittajien on oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi.

Mikä on tilikauden pituus?

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikausi voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi.

Ensimmäinen tilikausi alkaa siitä päivästä, kun perustat yrityksen. Kun toiminta aloitetaan, tilikauden pituus voi olla pitempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävällä tilikauden maksimipituus on kuitenkin 12 kuukautta.

Esimerkki: Yrityksesi toiminta alkaa 1.7.2022 ja ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023. Ensimmäinen tilikausi on siis 1.7.2022–31.12.2023. Se pituus on 18 kuukautta. Yrityksen normaali tilikausi on 1.1.–31.12.

Esimerkki: Yrityksesi toiminta alkaa 1.4.2022 ja ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022. Ensimmäinen tilikausi on siis 1.4.2022–31.12.2022. Sen pituus on 9 kuukautta. Yrityksen normaali tilikausi on 1.1–31.12.

Tee tilinpäätös tilikausittain

Tilinpäätös koostuu muun muassa

  • tuloslaskelmasta
  • taseesta liitetietoineen
  • tase-erittelyistä.

Tilinpäätös on laadittava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse tehdä tilinpäätöstä. Tilinpäätös pitää kuitenkin tehdä, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista:

  1. taseen loppusumma 350 000 euroa
  2. liikevaihto 700 000 euroa
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Kaupparekisteriin kuuluvan yrityksen tilinpäätökset ovat julkisia.

Tilintarkastus

Tilintarkastusta ei tarvitse suorittaa, jos yritys, yhtiö, yhtymä tai osuuskunta täyttää tilintarkastuslaissa annetut pienyhtiön rajat.

Tilintarkastus on kuitenkin aina suoritettava, jos tilintarkastuslaissa olevat pienyhtiön rajat ylittyvät tai jos yhtiösopimuksessa edellytetään yhden tai useamman tilintarkastajan valintaa. Yhtymän yhtiösopimuksessa eikä osakeyhtiön perustamisasiakirjoissa ole pakko määrätä tilintarkastajista.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tutustu uuden yrittäjän videoihin

Videoista saat tietoa yrityksen perustamisesta, ennakkoverosta, arvonlisäverosta ja työnantajana toimimisesta. 

Katso uuden yrittäjän ohjevideot

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023