Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Uusi yrittäjä – muista ilmoitus- ja maksuvelvollisuutesi

Kun olet perustanut uuden yrityksen, varaudu hoitamaan nämä veroasiat:

Ilmoitus ja maksut Kenen pitää antaa? Milloin pitää antaa ja maksaa?

Arvonlisävero: ilmoitus ja verojen maksu

Yrityksen, joka on ilmoitettu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Verokausi on yleensä kuukausi. Ilmoitus- ja maksupäivä on jokaisen kuukauden 12. päivä.

Velvollisuus antaa ilmoituksia alkaa heti, kun olet ilmoittanut yrityksen rekisteriin.

Ilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi arvonlisäverollista toimintaa.

Lue lisää arvonlisäverosta

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen

Yrityksen, joka on maksanut palkkoja tai muita ansiotuloja

Ilmoita maksetut palkat palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Tee ilmoitus 5 päivän kuluessa maksusta.

Anna työnantajan erillisilmoitus sairausvakuutusmaksuista kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Jos yrityksesi on työnantajarekisterissä, anna työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole palkanmaksua.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin

Työnantajasuoritusten maksaminen

 

Maksa työnantajasuoritukset OmaVeron kautta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Verokausi voi olla kuukausi tai neljännesvuosi.

Lue lisää työnantajasuoritusten maksamisesta

Veroilmoitus

Kaikkien yritysmuotojen

Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitus pitää antaa sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö antavat elinkeinotoiminnan veroilmoituksen OmaVerossa keväällä. Veroilmoitus on annettava aina, vaikka toimintaa ei olisi ollut tilikauden aikana.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta

Ennakkovero

Kaikkien yritysmuotojen

Lue lisää ennakkoverosta ja verojen maksamisesta.

Tutustu uuden yrittäjän videoihin

Videoista saat tietoa yrityksen perustamisesta, ennakkoverosta, arvonlisäverosta ja työnantajana toimimisesta. 

Katso uuden yrittäjän ohjevideot

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2019