Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verojen maksaminen – ennakkovero ja verokortti

Kun perustat uuden yrityksen, sinun pitää arvioida yritystoiminnasta saatavat tulot, kulut ja mahdollinen liiketoiminnan tulos. Maksat veroa antamasi arvion perusteella ennakkoon. 

Hae ennakkoveroa

  1. Arvioi yritystoiminnan verotettava tulos.
  2. Hae ennakkoveroa OmaVerossa. Saat päätöksen ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet. 
  3. Seuraa vuoden aikana, miten antamasi arvio toteutuu. Jos näyttää siltä, että tulot ovat arviotasi pienemmät tai suuremmat, hae ennakkoveroon muutosta. 

Katso ohjeet: 

Hae ennakkoveroa OmaVerossa

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ennakkoveron määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut verovuoden tulot, esimerkiksi palkkatulot ja starttirahat. 

Jos yritystoimintasi on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito tai hiihto-opetus), voit pyytää ennakkoveron niille kuukausille, joina ansaitset tulosi.

Jos toimintasi on pienimuotoista, yritystoiminnan ansio- ja pääomatulon määrä voidaan huomioida verokortilla. Muuta silloin verokorttitietojasi OmaVerossa.

Hae ennakkoveroa OmaVerossa.

Yhtiömiehen ennakkoveron määrään vaikuttavat myös muut kuin yritystoiminnasta saadut tulot, kuten palkat ja starttirahat.

Yhtiömiesten on maksettava ennakkoveroa siitä tulo-osuudesta, jonka he saavat avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön liiketoiminnan tuloksen perusteella.

Jos toimintasi on pienimuotoista, yritystoiminnan ansio- ja pääomatulon määrä voidaan huomioida verokortilla. Muuta silloin verokorttitietojasi OmaVerossa.

Hae ennakkoveroa OmaVerossa.

Voit tehdä hakemuksen myös Ilmoitin.fi:ssä tai Apitamo/ApitamoPKI-rajapinnan kautta kautta.

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat verotettavasta tulostaan 20 % tuloveroa.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulon veroprosentti on 20 %.

Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta veronalaisesta tulosta veroa 20 %.

Kuinka usein ennakkovero maksetaan?

Verohallinto ilmoittaa maksuerien suuruuden ja lukumäärän sen perusteella, minkä olet ilmoittanut ensimmäisen tilikauden verotettavaksi tuloksi. Voit muuttaa ennakkoveron maksueriä OmaVerossa.

Jos esimerkiksi maksuerät on jaettu vain joillekin kuukausille mutta haluat maksaa ennakkoveroa tasaisesti joka kuukausi, voit muuttaa eriä itse. Valinta on voimassa toistaiseksi, eli jatkossa mahdollisen ennakkoveron erät jaetaan tasaisesti kaikille kuukausille. 

Ennakkoveron yleinen eräpäivä on kuun 23. päivä. 

Lue lisää ennakkoveron erien suuruudesta ja lukumäärästä

Lue lisää ennakkoverosta

Tutustu uuden yrittäjän videoihin

Videoista saat tietoa yrityksen perustamisesta, ennakkoverosta, arvonlisäverosta ja työnantajana toimimisesta. 

Katso uuden yrittäjän ohjevideot

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023