Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kevytyrittäjän matkakulut ja muut vähennykset

Kun työskentelet kevytyrittäjänä laskutuspalveluyrityksen kautta, saat vähentää verotuksessa työhön liittyvä kuluja – esimerkiksi matkakuluja tai kuluja työvälineistä. Kulut vähennetään eri tavoin sen mukaan, saatko palkkaa vai työkorvausta.

Selvitä ensin, mitä tuloa saat laskutuspalveluyritykseltä:

 • saatko palkkaa
 • saatko työkorvausta.

Jos saat vuoden aikana sekä palkkaa että työkorvausta, ilmoita niihin kohdistuvat matkakulut ja muut kulut eri kohdissa alla olevien ohjeiden mukaan.

Huomaa, että saat palkkatuloista automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Ilmoita palkkaan liittyvät työmatkakulut ja muu tulonhankkimiskulut vain silloin, jos niiden määrä yhteensä ylittää 750 euroa vuodessa. Tämä 750 euron raja ei koske työkorvauksia, joten ilmoita työkorvauksiin liittyvät matkakulut ja muut tulonhankkimiskulut, vaikka ne jäisivät alle 750 euron. 

Pidä ajopäiväkirjaa ja muistiinpanoja

Jos käytät työssä autoa, mopoa, moottoripyörää tai muuta ajoneuvoa, pidä ajoistasi ajopäiväkirjaa. Sen avulla voit osoittaa, kuinka monta ajokilometriä vuodessa liittyy kevytyrittäjän työhön ja kuinka monta yksityisajoihin.

Saat vähentää tulonhankkimiskuluina vain kevytyrittäjän työhön liittyvät työmatkakulut – esimerkiksi matkat asiakkaasi luo.

Pidä muistiinpanoja ja säilytä kuitit myös muista työhön liittyvistä kuluista, esimerkiksi puhelinkuluista. Älä liitä kuitteja ja tositteita veroilmoitukseesi, vaan säilytä ne itselläsi. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Näin ilmoitat matkakulut verokortille tai veroilmoitukselle

Kun saat laskutuspalveluyritykseltä palkkaa, vähennä matkakulut käyttämäsi kulkuneuvon mukaan. 

Vähennys vuoden 2024 verokortille:

 • Jos käytät omaa autoasi, vähennys on 0,28 euroa/kilometri
 • Jos ajat työssäsi polkupyörää, moottoripyörää tai mopoa, voit käyttää verokortissa alla mainittuja vuoden 2023 lukuja. Vuoden 2024 matkakuluvähennysten määrät vahvistetaan vasta vuoden 2024 lopulla.

Vähennys vuoden 2023 veroilmoitukseen:

 • Jos käytät omaa autoasi, vähennys on 0,30 euroa/kilometri
 • Jos käytät polkupyörää, vähennys on 100 euroa vuodessa
 • Jos käytät moottoripyörää, vähennys on 0,20 euroa/kilometri
 • Jos käytät mopoa, vähennys on 0,11 euroa/kilometri.

Ilmoita palkkaan liittyvät matkakulut OmaVeron kohdassa Matkakulut – Muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka – Tilapäiset työmatkat ja erityisalan matkat. Esimerkiksi ruokalähettiajojen kuluja ei siis vähennetä kohdassa Asunnon ja työpaikan väliset matkat. Katso ohje: Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Jos ilmoitat vähennyksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 1D – Tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat.

Huomaa, että jos olet saanut laskutuspalveluyritykseltä verovapaita matkakustannusten korvauksia, et voi tehdä samasta matkasta vähennystä.

Kun saat laskutuspalveluyritykseltä työkorvausta, vähennä matkakulut muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenona. Matkakulut vähennetään käyttämäsi kulkuneuvon mukaan.

Vähennys vuoden 2024 verokortille:

 • Jos käytät omaa autoasi, vähennys on 0,28 euroa/kilometri
 • Jos ajat työssäsi polkupyörää, moottoripyörää tai mopoa, voit käyttää verokortissa alla mainittuja vuoden 2023 lukuja. Vuoden 2024 matkakuluvähennysten määrät vahvistetaan vasta vuoden 2024 lopulla.

Vähennys vuoden 2023 veroilmoitukseen:

 • Jos käytät omaa autoasi, vähennys on 0,30 euroa/kilometri
 • Jos käytät polkupyörää, vähennys on 100 euroa vuodessa.
 • Jos käytät moottoripyörää, vähennys on 0,20 euroa/kilometri
 • Jos käytät mopoa, vähennys on 0,11 euroa/kilometri

Ilmoita työkorvauksiin liittyvät matkakulut OmaVeron kohdassa Tulonhankkimismenot – Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot – Muiden työtulojen tulonhankkimismenot. Katso ohje: Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Jos ilmoitat vähennyksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset. Ilmoita matkakulut kohdassa 8.5 Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.

Ruokalähetti - katso kuvallinen ohje matkakulujen vähentämisestä (pdf)

Näin ilmoitat muut vähennykset veroilmoituksessa 

Matkakulujen lisäksi voit vähentää työstä aiheutuneet muut kulut verotuksessasi tulonhankkimismenoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi

 • työhön liittyvä osuus puhelinkuluista
 • kulut mahdollista työvälineistä.

Huomaa, että et voi enää vähentää laskutuspalveluyritykselle maksamiasi palkkioita etkä työnantajan sairausvakuutusmaksua, jonka laskutuspalveluyritys on veloittanut sinulta. Lue lisää: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös muuttaa kevytyrittäjien verotuskäytäntöä

Ilmoita palkkaan liittyvät tulonhankkimismenot

Ilmoita työkorvauksiin liittyvät tulonhankkimismenot

Oletko maksanut YEL-maksuja?

Jos olet maksanut YEL-maksuja eli yrittäjän eläkevakuutusmaksuja, saat vähentää ne verotuksessa.

Jos et ole rekisteröitynyt yrittäjäksi eikä sinulla ole Y-tunnusta, vähennä nämä maksut esitäytetyssä veroilmoituksessasi näin:

Lue Eläketurvakeskuksen sivuilta, milloin tarvitset YEL-eläkevakuutuksen

Voit ilmoittaa vähennykset jo verokorttia varten

Voit ilmoittaa vähennykset jo silloin, kun haet verokorttia joko palkalle tai työkorvaukselle.

Huomaa, että vain palkkatulojen tulonhankkimismenot siirtyvät esitäytetylle veroilmoitukselle, jonka saat seuraavana keväänä. Muista siis aina tarkistaa, että esitäytetyllä veroilmoituksella vähennykset ovat oikein eikä tietoja puutu.

Työkorvauksiin liittyvät tulonhankkimismenot sinun täytyy ilmoittaa uudelleen, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Lue lisää kevytyrittäjän verokortista

Esimerkki. Rene työskentelee ruokalähettinä ja kuljettaa ruoka-annoksia asiakkaiden kotiin omalla autollaan. Rene saa korvauksen lähettityöstä laskutuspalveluyrityksen kautta eli hän toimii kevytyrittäjänä. Laskutuspalvelu maksaa hänelle korvauksen palkkana. Rene ei ole saanut verovapaita matkakustannusten korvauksia laskutuspalveluyritykseltä.

Renelle aiheutuu työstä matkakuluja. Lisäksi laskutuspalveluyritys veloittaa Reneltä palkkion palvelustaan sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun.

Rene saa vähentää verotuksessaan sellaiset kulut, jotka kohdistuvat lähettityöhön. Rene pitää ajoistaan ajopäiväkirjaa, jolla hän osoittaa, kuinka monta kilometriä vuodessa hänelle kertyy lähettiajoja. 

Renellä oli vuonna 2023 lähettiajoja yhteensä 4 000 kilometriä, joten hän saa vähentää autokuluja 4 000 x 0,30 e = 1 200 euroa. Koska työmatkakulujen ja muiden kulujen yhteismäärä ylittää 750 euroa (kaikille automaattisesti myönnettävän vähennyksen määrän), Rene voi vaatia vähennystä hänelle aiheutuneista kuluista.

Rene merkitsee palkkoihin kohdistuvat työmatkakulut 1 200 euroa veroilmoituksen kohtaan Matkakulut – Muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka – Tilapäiset työmatkat ja erityisalan matkat.

Rene ei voi vähentää laskutuspalveluyritykselle maksamiaan palkkioita eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua veroilmoituksessaan, jos laskutuspalveluyritys on vähentänyt palkkion ja työnantajan sairausvakuutusmaksun Renen palkasta.

Esimerkki 2. Anna on saanut vuonna 2023 laskutuspalveluyritykseltä palkkaa ja lisäksi veronalaisia matkakustannusten korvauksia 0,46 euroa kilometriltä. Hän saa vähentää veroilmoituksella tulonhankkimiskuluina kuitenkin vain 0,30 euroa kilometriltä.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2024