Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Avioliitto - avioero

Avioliiton tai avioeron merkitys verotuksessa on vähäinen, sillä Suomessa puolisoita ei veroteta yhteisesti. Perhesuhteilla on kuitenkin vaikutusta joihinkin verovähennyksiin sekä verotuksen asiakaskohtaiseen päättymiseen. Verotuksen päättyminen vaikuttaa veronpalautuksen ja jäännösverojen maksupäiviin.

Suomessa verotus on henkilökohtainen: jokaisen verotuksessa otetaan huomioon vain henkilön omat palkkatulot, muut ansiotulot ja pääomatulot. Eräisiin verovähennyksiin vaikuttaa kuitenkin se, onko henkilöllä puoliso.

Verotuksen puolisomääritelmä

Verotuksessa puolisoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat keskenään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Heidät katsotaan verotuksessa puolisoiksi siitä verovuodesta alkaen, jonka aikana avioliitto on solmittu tai parisuhde rekisteröity.

Puolisoina käsitellään myös avoliitossa asuvia, jos heillä on (tai on aikaisemmin ollut) yhteinen lapsi tai he ovat aiemmin olleet naimisissa keskenään.

Jos puolisoista toinen tai molemmat ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia, ei heitä pidetä verotuksessa puolisoina.

Perhesuhteiden muutoksista ei yleensä tarvitse ilmoittaa

Tieto avioliitosta, avioerosta ja lapsen syntymästä tulee Verohallintoon Digi- ja väestötietovirastosta. Avoliitto rekisteröidään Verohallinnon tietoihin yhteisen lapsen synnyttyä.

Sen sijaan ero avopuolisosta täytyy ilmoittaa erikseen Verohallintoon, koska tietoa ei saada Digi- ja väestötietovirastosta. Ilmoita tieto esitäytetyn veroilmoituksen asiakastiedoissa OmaVerossa tai  paperilomakkeella 50A. Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä. Tarkista ja täydennä tarvittaessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2022