Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Osoitteenmuutos

Jos vakituinen osoitteesi muuttuu, muuttoilmoituksen tekeminen Digi- ja väestötietovirastoon riittää. Jos haluat veropostisi tilapäisesti toiseen osoitteeseen tai muutat ulkomaille tai ulkomailta, ilmoita uusi osoitteesi Verohallinnolle.

Vakituinen osoitteenmuutos: yleinen muuttoilmoitus riittää

Yksityishenkilön ei tarvitse erikseen ilmoittaa vakituisesta osoitteenmuutoksestaan Verohallinnolle. Digi- ja väestötietovirastolle tehty muuttoilmoitus vakituisesta muutosta riittää.

Tee muuttoilmoitus (posti.fi/muuttoilmoitus)

Tilapäinen osoitteenmuutos tai osoitteenmuutos ulkomailla: ilmoita muutos Verohallinnolle

Ilmoita osoitteenmuutos Verohallinnolle, jos

  • haluat veropostisi tilapäisesti muualle kuin vakituiseen osoitteeseesi
  • muutat ulkomaille tai ulkomailta
  • vakituinen osoitteesi on ulkomailla. 

Tulosta lomake postiosoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan. 

Tilapäinen osoite on ilmoitettava Verohallinnolle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Osoitetta ei voi ilmoittaa Verohallinnolle puhelimitse eikä verkossa. Verohallinnon osoitetiedot löydät yhteystiedoista.

Voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään osoitteenmuutoksen puolestasi. 

Muista ilmoittaa tilapäisen osoitteen voimassaolon päättyminen, kun palaat vakituiseen osoitteeseesi.

Miksi posti ei tule perille?

Jos olet tehnyt osoitteenmuutoksen, mutta posti ei kuitenkaan tule oikeaan osoitteeseen, ota yhteyttä verotoimistoon ja pyydä tarkistamaan osoitetiedot.

Verokorttien ja veroilmoitusten postituksessa käytetään osoitetta, joka on Verohallinnon asiakasrekisterissä muutamaa kuukautta ennen postitusta. On siis mahdollista, että verokorttisi tai veroilmoituksesi lähetetään vanhaan osoitteeseen.

Kuolinpesän osoitteenmuutos: ilmoita muutos Verohallinnolle

Kuolinpesän osoitetietojen muuttaminen on tehtävä kirjallisesti verotoimistoon. Kaikkien pesän osakkaiden täytyy hyväksyä muutos. Ilmoita kuolinpesän yhteyshenkilön osoite.

Hyväksyminen voidaan antaa siten, että

  • kaikki kuolinpesän osakkaat allekirjoittavat ilmoituksen tai
  • muutoksen ilmoittajalla on kaikkien osakkaiden allekirjoittama valtakirja. Kun kuolinpesän osakkaat ovat kerran valtuuttaneet asianhoitajan hoitamaan kaikkia kuolinpesän asioita, voi asianhoitaja valtuutuksen perusteella ilmoittaa uuden osoitteen.
  • tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä tekee ilmoituksen. Pesänselvittäjän on esitettävä valtuutensa toteamiseksi oikeuden antama päätös pesänselvittäjäksi määräämisestä.
  • testamentin toimeenpanija tekee ilmoituksen. Hän voi osoittaa valtuutensa sillä, että testamentti on saanut lainvoiman tai testamentin moiteaika on kulunut umpeen.

Asianhoitaja kuolinpesälle

Verohallinto suosittelee, että kuolinpesän osakkaat valtuuttavat asianhoitajan hoitamaan kaikkia kuolinpesän veroasioita. Asianhoitaja voi ilmoittaa Verohallintoon myös kuolinpesän pankkiyhteystiedon veronpalautuksen maksamista varten.

Valtakirjalomakkeella voidaan valtuuttaa asianhoitaja joko yksittäistä toimenpidettä varten tai hoitamaan kaikkia kuolinpesän asioita.

Ilmoita osoite, jos asut hoitolaitoksessa 

Hoito- tai huoltolaitoksessa tai vankilassa asumisesta ei välity tietoa Verohallinnolle. Osoitteenmuutoksesta pitää ilmoittaa verotoimistoon. Osoitteeksi voidaan merkitä myös asianhoitajan tai muun valtuutetun osoite.  

Turvakieltoasiakas

Verohallinto saa aina tiedon väestötietojärjestelmän turvakiellosta ja henkilön osoitteesta. Turvakielto merkitään Verohallinnon tietojärjestelmään ja otetaan huomioon Verohallinnon toiminnassa.

Lisätietoa turvakiellon alaisten tietojen käsittelystä Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023