Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä maatalouden ja metsätalouden harjoittajia.

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksella voit hakea oikaisua ansiotulojen ja pääomatulojen verotukseen sekä vähennyksiin, kuten matkakuluihin ja kotitalousvähennykseen. Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sen jälkeen, kun verovuoden verotuksesi on päättynyt. 

Oikaisuvaatimusohjeet

1

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuoden näet verotuspäätöksestä.

Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

Oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä verovuosien mukaan
Verovuosi Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä viimeistään
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024
2022 31.12.2025
2

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Voit tehdä tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

 1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse välilehti Toiminnot.
 2. Valitse kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat.
 3. Valitse linkki Oikaisuvaatimus, henkilön tulovero, 2018 alkaen.
 4. Valitse oikean vuoden kohdalta linkki Valitse.
 5. Valitse linkki Tee oikaisuvaatimus kohdasta Henkilön tuloveron tiedot.
 6. Täytä kohdat, jotka koskevat tilannettasi ja joihin haet muutosta. Lopuksi lähetä oikaisuvaatimus.

Jos et voi asioida OmaVerossa: voit hakea oikaisua paperilomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

3

Kun olet tehnyt oikaisuvaatimuksen

Jos sinulla on jäännösveroa, maksa vero viimeistään eräpäivänä, vaikka olisit tehnyt oikaisuvaatimuksen. Tarvittaessa voit hakea maksujärjestelyä tai veron ulosoton kieltoa.

Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, saat päätöksen siitä OmaVeroon ja postitse kotiin. Päätöksessä on tiedot mahdollisesta veronpalautuksesta tai jäännösverosta. Voit tarkistaa arvion hakemusten käsittelyajoista.

Lisätietoa ja ohjeita oikaisusta

Vero pitää maksaa viimeistään eräpäivänä, vaikka olisit hakenut oikaisua verotukseen. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa.

Ota yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 026 (Maksuliikenne), niin saat tarvittavat maksuohjeet.

Jos veron maksaminen eräpäivänä aiheuttaa vaikeuksia, sinun kannattaa selvittää, voisitko saada maksujärjestelyn. Lue lisää maksujärjestelyn hakemisesta

Jos oikaisuvaatimuksesi hyväksytään eikä sinulla ole muita verovelkoja, liikaa maksamasi vero palautetaan automaattisesti korkoineen takaisin sinulle.

Täytäntöönpanon keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana vero ei mene ulosottoon tai jo käynnistynyt ulosotto keskeytetään. Voit hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä samalla kun teet oikaisuvaatimuksen tai erikseen myöhemmin.

Jos aiot maksaa veron kokonaan oikaisuvaatimuksestasi huolimatta, täytäntöönpanon keskeytystä ei kannata hakea.

Huomaa, että jos haet täytäntöönpanon keskeytystä

 • verolle kertyy viivästyskorkoa myös keskeytyksen ajalta eli veron alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti
 • veronpalautuksiasi ei voida käyttää jäännösverojen maksuksi
 • et voi saada verovelkatodistusta eli todistusta verojen maksamisesta.

Ulosotto voidaan estää joko kokonaan tai rajoitetusti

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kahdella eri tavalla:

 • Kokonaan: Vero ei mene ulosottoon eikä veroon käytetä veronpalautuksiasi eikä Verohallinnolle tekemiäsi maksuja.
 • Rajoitetusti: Veronpalautuksiasi sekä muita maksuja voidaan käyttää veroon, vero voidaan lähettää ulosottoon, ja myös muuta omaisuutta voidaan ulosmitata. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä ulosmitattua omaisuutta ennen kuin asiasi on lopullisesti ratkaistu.

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kokonaan vain silloin, jos veroa ei ole vielä ehditty lähettää ulosottoon.

Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään, samalla hylätään myös pyyntösi täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Tällaisessa tilanteessa maksamaton vero voidaan lähettää ulosottoon. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä esimerkiksi kiinteistöjä, asunto-osakeyhtiön osakkeita eikä keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita sinä aikana, jolloin oikaisuvaatimuksesi on käsittelyssä.

Lue lisää syventävästä vero-ohjeesta: Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Voit perua tekemäsi oikaisuvaatimuksen joko osittain tai kokonaan. Valitse OmaVerossa välilehti Toiminnot. Valitse sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Oikaisuvaatimuksen peruminen.

Myös Verohallinto voi oikaista verotustasi sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Tämä johtuu siitä, että Verohallinto voi saada verotukseesi vaikuttavaa tietoa esimerkiksi saamistasi palkoista tai muista tuloista. Tällaisen oikaisun seurauksena voit joko saada lisää veronpalautusta tai joutua maksamaan enemmän jäännösveroa. Verohallinto voi oikaista myös arvonlisäverotusta tai työnantajasuorituksia omasta aloitteestaan.  

Verohallinto voi oikaista verotustasi vastaavassa määräajassa kuin jos itse tekisit oikaisuvaatimuksen − eli 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kuitenkin aina vähintään 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Joissakin tapauksissa Verohallinto voi pidentää oikaisuaikaa 1 vuodella ja erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa 6 vuodella.

Määräajat ovat erilaiset myös silloin, jos tarve muuttaa verotusta johtuu rikosprosessista.

Jos olet tyytymätön Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Lue lisää syventävistä vero-ohjeista:

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista määräaika sekä ohjeet valituksen tekemiseen valitusosoituksesta, joka on saamasi päätöksen liitteenä.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2023