Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Autoveron palautus vamman perusteella

Voit hakea autoveron palauttamista vamman perusteella tekemällä hakemuksen OmaVerossa. Palautus myönnetään ja maksetaan auton rekisteröinnin jälkeen.

Voit hakea ennakkoon päätöstä siitä, onko sinulla oikeus palautukseen vamman perusteella

Voit hakea jo ennen auton hankintaa ja rekisteröintiä Verohallinnolta päätöksen siitä, voitko saada vamman perusteella

 • autoveron palautusta.
 • harkinnanvaraista autoveron palautusta.

Päätös on voimassa 6 kuukautta.

Muista tehdä myös varsinainen palautushakemus, kun ajoneuvo on ensirekisteröity. Verohallinto maksaa palautuksen vain palautushakemuksen perusteella.

Huomioithan, että voit tehdä palautushakemuksen myös ilman ennakkoon haettua päätöstä.

Voit hakea autoveron palautusta OmaVerossa

Tee hakemus Verohallinnolle viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on ensirekisteröity Suomessa ja sinut on siinä samalla merkitty liikennerekisteriin auton omistajaksi tai osamaksukaupassa haltijaksi.

Katso OmaVero-ohje: Näin haet autoveron palautusta vamman perusteella OmaVerossa (ennakko- ja palautushakemus).

Voit tehdä hakemuksen myös paperilomakkeella Hakemus autoveron palauttamiseksi vamman perusteella (lomake 1217) ja käyttää samaa lomaketta ennakkoon haettavaan päätökseen.

Voit seurata hakemuksen käsittelyä OmaVerossa: OmaVero aukeaa Omat verolajit -välilehdelle. Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Tarkista arvio hakemuksen käsittelyajasta

Voit saada autoveron palautusta, jos sinulla on liikuntavamma, näkövamma tai muu vamma, josta on pysyvää haittaa. Auton pitää tulla omaan käyttöösi.

Voit saada palautuksen, jos autoa ensi kertaa rekisteröitäessä

 • sinut merkitään liikennerekisteriin auton omistajaksi, tai
 • ostat auton osamaksukaupalla ja sinut merkitään liikennerekisteriin sen haltijaksi.

Jos et täytä kaikkia autoveron palautuksen ehtoja, voit hakea harkinnanvaraista palautusta. Palautus voidaan joissakin tilanteissa myöntää myös auton omistajalle toisen henkilön vamman perusteella.

Palautus voidaan myöntää, jos sitä pidetään painavista syistä kohtuullisena. Harkinnassa otetaan huomioon esimerkiksi

 • oman tai perheenjäsenen vamman tai sairauden laatu ja sen vaikutus liikkumiseen
 • auton tarpeellisuus
 • perheen taloudellinen tilanne.

Autoveron palautuksen edellytykset ja määrä

Veroa palautetaan, jos autosta on maksuunpantu täysimääräinen autovero.

Autoveron palautuksen määrä vaihtelee eri tapauksissa:

 • Voit saada autoveron kokonaan takaisin, jos veron määrä on enintään 3 770 euroa. Jos voit luotettavasti selvittää, että tarvitset automaattivaihteisen auton, enimmäismäärä on 4 980 euroa. Voit saada tällaisen palautuksen, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:
  • Sinulla on liikunta- tai näkövamma, jonka haitta-aste on pysyvästi vähintään 80 %, ja auto tulee omaan käyttöösi. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia. Esimerkiksi keuhkosairaudet, sydänsairaudet tai muut sisäelinsairaudet eivät ole laissa tarkoitettuja liikuntavammoja, vaikka ne vaikeuttaisivat liikkumista.
  • Sinulla on vamma tai sairaus, jonka haitta-aste on pysyvästi vähintään 60 %. Lisäksi auton hankinta on olennaisen tarpeellinen työsi, toimesi tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelusi vuoksi.
 • Jos koko autoveron palauttamisen ehdot eivät täyty, voit saada palautuksena 60 prosenttia autoverosta. Palautuksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 460 euroa. Voit saada 60 %:n palautuksen, jos nämä edellytykset täyttyvät:
  • Liikuntakykysi on heikentynyt alaraajan puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi niin, että vamman pysyvä haitta-aste on vähintään 40 prosenttia.
  • Auton hankinta on sinulle olennaisen tarpeellinen työsi, toimesi tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelusi vuoksi.

Palautus maksetaan heti, kun se on myönnetty. Palautuksen maksaminen edellyttää kuitenkin, että vero on maksuunpantu. Myös osamaksukaupassa palautus maksetaan heti. Edellytyksenä ei ole haltijan merkitseminen rekisteriin omistajaksi.

Jos henkilöasiakkaalla tai liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on maksamattomia tai erääntyviä veroja, veronpalautusta käytetään verojen maksuksi.

Palautettava määrä maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille. Huomaa, että Verohallinnon asiakastiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva pankkitilinumero, eikä pelkkiä autoveron palautuksia varten enää voi ilmoittaa erillistä tilinumeroa, esimerkiksi asiamiehen tilinumeroa.

Voit ilmoittaa tilinumeron tai sen muutoksen OmaVerossa. Lue ohje: Näin ilmoitat tilinumeron OmaVerossa.

Jos et ole ilmoittanut tilinumeroa, Verohallinto maksaa veronpalautuksen maksuosoituksena pankin välityksellä. Alle 15 euron veronpalautus maksetaan kuitenkin maksuosoituksena vain, jos erikseen pyydät sitä. Tarkemmat ohjeet palautuksen nostamiseksi ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa. Maksuosoituksen voi saada vain Suomessa olevaan osoitteeseen.

Miten autoon jälkiasennetut varusteet vaikuttavat palautukseen?

Veronpalautuksen enimmäismäärää korotetaan määrällä, jolla erityisesti vamman vuoksi autoon sen valmistamisen jälkeen asennetut varusteet ovat vaikuttaneet autoveroon.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

Jos haet ennakkoon päätöstä siitä, onko sinulla oikeus palautukseen vamman perusteella, sinun pitää liittää liitteet jo ennakkohakemukseen. Jos et tee ennakkohakemusta, liitä kaikki liitteet varsinaiseen palautushakemukseen.

Palautushakemukseen on aina liitettävä jäljennös auton kauppalaskusta. Pyydä kauppalasku autoliikkeeltä auton oston yhteydessä. Jos palautushakemuksessasi vetoat siihen, että olet saanut Verohallinnolta päätöksen oikeudesta autoveron palautukseen vamman perusteella, sinun ei tarvitse liittää aiemmin toimitettuja asiakirjoja ja selvityksiä hakemukseen uudelleen.

Tarvitset nämä liitteet: 

 • Lääkärintodistus, mieluiten lääkärintodistuslomake SV-B. Todistuksessa pitää olla mahdollisimman tarkka selvitys liikuntavamman tai muun vamman laadusta ja vamman aiheuttamasta haitasta. Vamman haitta-astetta lääkärintodistukseen ei merkitä.
 • Jäljennös ajokortista – tai kuljettajana toimivan henkilön ajokortista, jos et esimerkiksi vammasi vuoksi voi ajaa autoa. Jos et itse kuljeta autoa, tarvitaan myös selvitys siitä, että kuljettajaksi nimetyllä henkilöllä on käytännössä mahdollisuus toimia kuljettajana.
 • Luotettava selvitys siitä, että auto tulee omaan käyttöösi. Jos hakemuksen perusteena on auton tarpeellisuus työtä varten, tarvitset myös todistuksen työnantajalta työssäolosta. Liitä myös oma selvitys työmatkan pituudesta ja auton käyttötarpeesta työmatkaan.

Lisäksi tarvitset nämä liitteet, joilla osoitat, että auton hankinta on olennaisen tarpeellinen työsi, toimesi tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelusi vuoksi:

 • Luotettava selvitys ansiotuloistasi hakemusaikana, jos tilanteesi on jokin seuraavista:
  •  Olet itsenäinen ammatinharjoittaja.
  •  Työskentelet provisiopalkalla tai muun vastaavan palkkion perusteella.
  •  Työsuhteesi on tilapäinen.
  •  Hoidat työtehtävien sijaan luottamustointa.
 • Oppilaitoksen antama opiskelutodistus, jos opiskelet ammattia varten. Perustele myös miksi auto on tarpeellinen opiskeluasi varten. Opiskelulla tarkoitetaan tässä ammattiin valmistavaa opiskelua. Yleissivistävä opiskelu (kuten lukio) ei ole ammattiin valmistavaa opiskelua.

Hakemukseen tarvitaan lisäksi selvitys aiemmasta autosta, jos olet saanut siitä autoveron palautusta vamman perusteella eikä auton ensirekisteröinnistä ole vielä kulunut kolmea vuotta. Liitä mukaan selvitys siitä, että olet myynyt auton tai et muuten enää ole sen omistaja.

Jos aiempikin auto jää omistukseesi, sinun pitää liittää uuden auton veronpalautushakemukseen todistus siitä, että olet ilmoittanut aiemman auton käyttötarkoituksen muuttumisesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Palautus merkitään ajoneuvoliikennerekisteriin

Autoveron palautuksesta tehdään merkintä ajoneuvoliikennerekisteriin.

Jos autoveron palautus myönnetään, Traficom ei peri ajoneuvosta perusveroa. Palautuksesta tehdään merkintä liikenneasioiden rekisteriin. Lue lisää ajoneuvoverosta (Traficom).

Ajoneuvon rakenteen, omistuksen tai käyttötarkoituksen muuttaminen

Jos auton rakenne, omistus tai käyttötarkoitus muuttuu siten, etteivät veronpalautuksen edellytykset täyty, joudut maksamaan osan autoveron palautuksesta takaisin.

Lue lisää Erikoiskäyttöisten ajoneuvojen autoverovapaudesta (Traficom).

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2024