Unga och barn

Också barn och ungdomar under 20 år behöver skattekort då de får lön, till exempel från sommarjobb eller betalda praktikjobb.

Du ska visa skattekortet eller en kopia på det åt varje arbetsgivare. Du måste inte ge skattekortet till din arbetsgivare.

Alla ungdomar som har fyllt 15 år får ett skattekort i början av året. Inkomstgränsen för hela året är alltid 10 000 euro. Om inkomstgränsen är för låg ska du beställa ett nytt skattekort.

Så här beställer du ett nytt skattekort

Du kan beställa ett skattekort via internet, i e-tjänsten MinSkatt. För att kunna beställa ett skattekort måste du ha finländska bankkoder. Här kan du läsa anvisningar för hur du beställer ett skattekort i MinSkatt. 

Du kan också beställa genom att ringa till numret 029 497 001. Det kostar att ringa till numret.

Du kan också beställa skattekortet på en av skattebyråerna. Här finns kontaktuppgifter till skattebyråerna.

Föräldrar kan beställa skattekort åt sina barn

Föräldrar och vårdnadshavare kan beställa skattekort till barn under 18 år via MinSkatt.

Gör så här:

Välj i MinSkatt vems skatteärenden du vill sköta: Agera på en annan persons vägnar

Gå till Suomi.fi-fullmakter. Sedan kan du välja vems ärenden du sköter.

Vi har vid årsskiftet skickat unga personer ett skattekort som finns i Postlådan.

Gör så här då du beställer ett nytt skattekort:  Här finns anvisningar för hur du beställer ett skattekort. 

Om någon under 16 år inte tidigare har fått post från Skatteförvaltningen, dvs. inte fått ett skattekort eller en skattedeklaration, gör så här:

  1. Välj Skattekort och förskottsskatt för person under 16 år under Funktioner på ingångssidan i MinSkatt.
  2. Du får ett meddelande om att en person under 16 år inte ännu har ett skattekort. Välj Skicka.
  3. Du får ett meddelande om att du kan påbörja beställningen av ett skattekort. Välj OK.
  4. Du förs tillbaka till ingångssidan för MinSkatt. Under punkten Funktioner ska du välja Skattekort och förskottsskatt.
  5. Välj Beställ ett nytt skattekort. Därefter kommer du åt att fylla i en ansökan om skattekort. Du kan använda anvisningen Så här beställer du ett ändringsskattekort för 2020 i MinSkatt som hjälp.