Beställ ett skattekort för pension

Du behöver ett eget skattekort för pension på grund av att pension inte beskattas på samma sätt som lön.

Ansök om skattekort i god tid genast när du fått pensionsbeslutet. Utan skattekort verkställs förskottsinnehållningen på pensionen enligt 40 %.

Om du arbetar när du är pensionerad ska du dessutom ha ett separat skattekort för lön.

Om dina pensionsinkomster eller andra inkomster ändras under året måste du själv skaffa dig ett nytt skattekort.

För skattekort för pensionsinkomster behöver du

  • ett pensionsbeslut om din kommande pension
  • uppgifter om inkomsterna under början av året
  • uppgifter om förskottsinnehållningar och avdrag.

Om du inte har dessa uppgifter kan du inte beställa ett skattekort.

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till din pensionsutbetalare. Vi kan också skicka skattekortet för löneinkomst direkt till din arbetsgivare.

Beställ skattekortet på nätet

Se anvisningar om hur skattekortet kan beställas på nätet

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till din pensionsutbetalare.

När du en gång har beställt ett skattekort för pension skickar Skatteförvaltningen i fortsättningen varje år uppgift om skattesats automatiskt till pensionsutbetalaren. Du får dock årligen hem en utredning av ditt skattekort även om du inte får ett egentligt skattekort. Kontrollera alltid i den utredning som du får per post att följande års skattesats är avsedd för pension. Om uppgiften saknas ska du beställa ett nytt skattekort.

Kontrollera uppgifterna i den förifyllda skattedeklarationen

Vid ingången av året får du från pensionsutbetalarna uppgifter om de pensioner som du har fått under det föregående året samt om förskottsinnehållningar på dem. Du behöver dessa uppgifter när du kontrollerar den förifyllda skattedeklarationen. Om uppgifter saknas i skattedeklarationen ska du fylla i de uppgifter som saknas och korrigera deklarationen vid behov.

Vanliga frågor

Det kan ha beräknats olika stora skatteprocenter för olika pensionsslag. Detta påverkar inte det totala skattebeloppet, utan du betalar lika mycket skatt som tidigare. Om den intjänade pensionen är korrekt på det beslut som har kommit hem behöver du inte kontakta Skatteförvaltningen.

Pension från Sverige utgör inkomst som omfattas av förskottsbetalning, och på basis av sådan inkomst påförs förskottsskatt. Om inkomsten är högst 7 000 euro per år beaktas den automatiskt i skattesatsen. För inkomst som överskrider 7 000 euro påförs förskottsskatt. Kunden kan göra ett ändringsskattekort i MinSkatt och ange om hen vill att inkomst som omfattas av förskottsbetalning ska beaktas i skattesatsen eller om hen vill betala förskottsskatt på sådan inkomst. Uppskatta på samma gång skatten som påförs i Sverige.

Om du får stöd för närståendevård ska du ha ett separat skattekort för det.

För skattekortet behöver du uppgifter om från och med när stödet för närståendevård börjar betalas och hur stort det är per månad.

Skicka skattekortet till utbetalaren av stödet för närståendevård.

Skattesatsen för stödet för närståendevård blir vanligen ganska hög, men den påverkar inte din skattesats för pensionen. Tas skatt ut till ett för stort belopp får du den tillbaka i form av skatteåterbäring.

Beställ skattekortet på nätet