Beställ ett skattekort för pension

Du går i pension

Du behöver ett eget skattekort för pension på grund av att pension inte beskattas på samma sätt som lön.

Ansök om skattekort i god tid genast när du fått pensionsbeslutet. Utan skattekort verkställs förskottsinnehållningen på pensionen enligt 40 %.

För skattekort för pensionsinkomster behöver du

  • ett pensionsbeslut om din kommande pension
  • uppgifter om inkomsterna under början av året
  • uppgifter om förskottsinnehållningar och avdrag.

Om du inte har dessa uppgifter kan du inte beställa ett skattekort.

Beställ skattekortet på nätet

Läs anvisningen: Så här beställer du ett skattekort för pensionsinkomst i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till din pensionsutbetalare.

Pensionerad

När du en gång har beställt ett skattekort för pension skickar Skatteförvaltningen i fortsättningen varje år uppgift om skattesats automatiskt till pensionsutbetalaren. Du kan kontrollera i beslutet om förskottsuppbörd till vilken betalare uppgiften har skickats. Beslutet om förskottsuppbörd finns i MinSkatt: Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Meddelanden och kontakter länken Beslut och brev.

Du får dock årligen en utredning av ditt skattekortbåde i MinSkatt och per post. Kontrollera alltid i den utredning som du får att följande års skattesats är avsedd för pension.

Om uppgiften saknas ska du beställa ett nytt skattekort.

Beställ skattekortet på nätet

Läs anvisningen: Så här beställer du ett skattekort för pensionsinkomst i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Skattekortet för pensionsinkomst har gjorts efter den 7 november 2022

Om du har ansökt om ett skattekort för pensionsinkomst efter den 7 november, får du inte ett skattekort automatiskt för 2023.

Gör så här:

  • Skattekorten för år 2023 kommer i december–januari. När du får skattekortet kan du göra ändringar i det.
  • I januari används skattekortet för 2022 om du inte har ansökt om ändring i skattekortet för 2023.
  • Du behöver skattekortet för pensionsinkomst senast i februari. Om du inte lämnar skattekortet för pensionsinkomst till pensionsutbetalaren är din skattesats för pension 40 %.

Beställ skattekortet på nätet

Läs anvisningen: Så här beställer du ett skattekort för pensionsinkomst i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vanliga frågor

Om du får stöd för närståendevård ska du ha ett separat skattekort för det.

För skattekortet behöver du uppgifter om från och med när stödet för närståendevård börjar betalas och hur stort det är per månad.

Skicka skattekortet till utbetalaren av stödet för närståendevård.

Skattesatsen för stödet för närståendevård blir vanligen ganska hög, men den påverkar inte din skattesats för pensionen. Tas skatt ut till ett för stort belopp får du den tillbaka i form av skatteåterbäring.

Beställ skattekortet på nätet

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2022