Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

9 Överlåtelsevinst eller -förlust (3013r)

Du kan deklarera överlåtelsevinster eller -förluster av en fastighet, bostad, aktier i icke-noterade bolag eller annan egendom i MinSkatt eller på pappersblankett 9.

Deklarera i MinSkatt

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 9. Deklarera överlåtelsevinstet eller förlusten som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Andra blanketter som gäller överlåtelsevinster ellet förluster

  • Överlåtelser av offentligt noterade värdepapper och värdeandelar (inklusive överlåtelse av utländska värdepapper) – deklarera på blankett 9A 
  • Överlåtelser av egendom som finns utomlands – deklarera på blankett 16B

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 25.5.2023