16B Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster (3062r)

Deklarera utländska kapitalinkomster antingen i MinSkatt eller med pappersblankett 16B. Utländska kapitalinkomster är exempelvis dividend- och ränteinkomster, hyresinkomster samt överlåtelsevinster eller -förluster. Dividend- och ränteinkomster som har kommit via finländska förmedlare visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2020 – så här deklarerar du i MinSkatt

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 16B. Deklarera vinster ohc förluster som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Andra blanketter som gäller vinster och förluster

  • Vinster eller förluster av utländska värdepapper - deklarera på blankett 9A.

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.