Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Med tilläggsförskott kompletterar du skattebeloppet efter skatteårets utgång

Anvisningen gäller privatpersoner och företags- och samfundskunder.

Om förskottsinnehållningen eller förskottsskatten som du betalat under skatteåret inte räcker till för att täcka skatteårets skatter måste du betala den återstående delen som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen. Om du vill betala den resterande delen redan tidigare, ska du ansöka om tilläggsförskott. Genom att betala tilläggsförskott kan du minska kvarskatte- och räntebeloppet.

När kan tilläggsförskott betalas?

Firmaföretagare och andra privatpersoner kan ansöka tilläggsförskott från december under skatteåret fram till att beskattningen slutförs. Efter att du ansökt får du ett beslut om förskottsuppbörd med giroblankett. Om förfallodagen för tilläggsförskottet är i januari kan du betala skatten utan dröjsmålspåföljder. Du ser dagen då din beskattning slutförs i ditt beskattningsbeslut för 2022 som du får på våren 2023.  

Samfund kan ansöka om tilläggsförskott först efter att skatteåret har gått ut.

Under skatteåret går det i regel inte att komplettera skatterna med tilläggsförskott utan då ska det ansökas om förskottsskatt eller en ändring av förskottsskatten.

För personkunder är ett skatteår detsamma som ett kalenderår. Personkunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta fram till slutet av januari.

Om förfallodagen för tilläggsförskottet är efter denna tidpunkt beräknas nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Om en firmaföretagare har en annan räkenskapsperiod än ett kalenderår, omfattar skatteåret alla de räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret.

 

För samfundskunder är skatteåret i regel en räkenskapsperiod. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, bestäms skatteåret enligt den dag då räkenskapsperioden går ut. Till skatteåret hör alla de räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret. Samfundskunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret gått ut.

Om förfallodagen för tilläggsförskottet är efter denna tidpunkt beräknas nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Så här ansöker och betalar du tilläggsförskott

Ansökan om tilläggsförskott ska lämnas innan tilläggsförskottet betalas för att betalningen ska hänföras till rätt skatt. Firmaföretagare och andra privatpersoner kan från och med den 7 december ansöka om tilläggsförskott för skatteåret 2022.

Samfund kan ansöka om tilläggsförskott först efter att skatteåret har gått ut.

Obs! Om du ansöker om tilläggsförskott på en pappersblankett och vill betala tilläggsförskott för 2022 utan dröjsmålspåföljder, ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen senast den 31 december 2022.

Se anvisningar 

Det minsta tilläggsförskottet för att komplettera skatterna är 170 euro. Belopp som är mindre än detta ska betalas som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen.

Det minsta tilläggsförskottet för att komplettera skatterna är 170 euro. Belopp som är mindre än detta ska betalas som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen.

Du ringer ett servicenummer

  • Ring tfn 029 497 001 /Skattekort och förskottsskatt (msa/lna).
  • Om du ansöker om och betalar tilläggsförskottet senast den 31 januari 2023 behöver du inte betala nedsatt dröjsmålsränta.
  • Om förfallodagen för att betala tilläggsförskottet infaller efter den 31 januari beräknas det nedsatt dröjsmålsränta på beloppet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta. Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott ända tills din beskattning för skatteåret 2022 slutförs. Du ser dagen då din beskattning slutförs för 2022 i ditt beskattningsbeslut som du får på våren 2023.

Du ansöker på papper

  • Fyll i blanketten
  • Vänta på förskottsuppbördsbeslutet med giroblanketten.
  • Betala enligt giroblankettens uppgifter. Förfallodagen är alltid på en bankdag tre veckor från beslutsdagen.
  • Obs! Om din pappersblankett är framme hos Skatteförvaltningen senast den 31 december 2022 får du beslutet och betalningsuppgifterna med en förfallodag i januari 2023. Observera postgången.
  • När förfallodagen för skatten är i januari betalar du skatten utan dröjsmålspåföljder.
  • Om förfallodagen för att betala tilläggsförskottet infaller efter den 31 januari beräknas det nedsatt dröjsmålsränta på beloppet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta. Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott ända tills din beskattning slutförs för skatteåret 2022. Du ser dagen då din beskattning slutförs för 2022 i ditt beskattningsbeslut som du får på våren 2023.

Det minsta tilläggsförskottet för att komplettera skatterna är 500 euro. Belopp som är mindre än detta ska betalas som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen.

Observera! Om du väljer månadens sista dag som förfallodag för tilläggsförskottet använder Skatteförvaltningen de inbetalningar eller återbäringar som inte tidigare har använts till övriga skatter till att betala tilläggsförskottet i slutet av månaden.

Vanliga frågor

Räntan på tilläggsförskott och kvarskatt beräknas på olika sätt. Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatt avdras 20 euro, dock högst räntebeloppet. Avdraget görs inte från nedsatt dröjsmålsränta som påförs för tilläggsförskott. Om skatten är högst 1 200 euro kan det vara förmånligare att betala skatten i form av kvarskatt. 

Exempel 1: Det är förmånligare att betala tilläggsförskott

De förskottsskatter och förskottsinnehållningar som du betalat under året räcker inte till för att täcka hela årets inkomstskatt. Du får ett beskattningsbeslut med 10 000 euro kvarskatt att betala. Eftersom din beskattning slutförs i juni beräknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från och med den 1 februari. Räntan beräknas fram till förfallodagen för kvarskattens första rat som är den 1 augusti. Den nedsatta dröjsmålsräntan är 10 000 euro x 182 dagar x 2 %/365 = 99,73 euro. Från den nedsatta dröjsmålsräntan på kvarskatt dras av 20 euro, varför det återstår sammanlagt 10 079,73 euro att betala.

Om du ansöker om tilläggsförskott på 10 000 euro i stället för kvarskatt till exempel för förfallodagen den 1 april, beräknas på tilläggsförskottet nedsatt dröjsmålsränta på 10 000 euro x 60 dagar x 2 %/365 = 32,88 euro. Du kan helt undvika nedsatt dröjsmålsränta om du betalar hela den inkomstskatt som behövs antingen under skatteåret eller inom en månad därefter.

Exempel 2: Det är förmånligare att vänta på kvarskatt

Du får ett beskattningsbeslut med 1 000 euro kvarskatt att betala. Eftersom din beskattning slutförs i juni beräknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från och med den 1 februari. Räntan beräknas fram till förfallodagen för kvarskattens första rat som är den 1 augusti. Den nedsatta dröjsmålsräntan skulle vara 1 000 euro x 182 dagar x 2 %/365 = 9,97 euro. Eftersom räntan är under 20 euro behöver den dock inte betalas. Den slutliga kvarskatten är 1 000 euro.

Om du i stället för kvarskatt ansöker om tilläggsförskott för förfallodagen den 1 juni, beräknas nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet från och med den 1 februari. Räntan beräknas fram till förfallodagen för tilläggsförskottet. Räntan är 1 000 euro x 121 dagar x 2 %/365 = 6,63 euro. Du måste betala sammanlagt 1 006,63 euro. Dessutom måste du betala beloppet tidigare än om du hade väntat på förfallodagen för kvarskatten.

Om du betalar med referensnumret för inkomstskatten utan att ha ansökt om det, används din betalning till dina inkomstskatterater (förskottsskatt och kvarskatt) enligt förfallodagarna i ordning från den äldsta till den nyaste.

Om du inte har inkomstskatt som förfallit till betalning, används betalningen till dina andra förfallna skatter. Om du inte har andra förfallna skatter, återbärs skatten på det bankkonto som du anmält om du inte har skulder i utsökning.

Om du betalar tilläggsförskottet med referensnumret för skatter på eget initiativ kan du ansöka om återbäring av betalningen i MinSkatt: Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Återbäringsansökningar länken Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ. Innan din betalning återbärs kan den användas till dina förfallna skatter eller till dina skulder som är i utsökning.

Om du väljer månadens sista dag som förfallodag för tilläggsförskottet använder Skatteförvaltningen de inbetalningar eller återbäringar som inte tidigare har använts till övriga skatter till att betala tilläggsförskottet i slutet av månaden.

Exempel:  Ditt företag betalar 1 000 euro i moms för mars. Förfallodagen för momsen för mars är den 12 maj men du betalar momsen redan den 20 april. Betalningen kan dock ännu inte användas till momsen för mars, eftersom den ännu inte har förfallit till betalning. Betalningen väntar alltså på förfallodagen.

I april kompletterar du ditt företags inkomstskatt med ett tilläggsförskott på 1 500 euro. Du väljer den 30 april som förfallodag för betalningen. Det tar 1–2 dagar att förmedla betalningen till Skatteförvaltningen, varför betalningen inte hinner fram under samma dag. Inbetalningen på 1 000 euro som du betalade den 20 april används därför till tilläggsförskottet den 30 april. Du ska alltså betala momsen för mars på nytt.

När inbetalningen på 1 500 euro kommer till Skatteförvaltningen används 500 euro av den till den återstående delen av tilläggsförskottet. En del används till den nedsatta dröjsmålsräntan som har beräknats för tiden 1.2–30.4. Det återstående beloppet används till övriga inkomstskatter. Om det inte finns några, får du beloppet som återbäring.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2022