Beskattning av föreningar och stiftelser

På sidan finns samlad information om beskattningen av föreningar och stiftelser.

När är en förening eller stiftelse allmännyttig?

Läs om förutsättningarna för allmännyttig verksamhet.

Uträtta ärenden elektroniskt

Du ska identifiera dig för att kunna logga in i våra tjänster. 

Så här identifierar du dig

Så här ger du ett ombud fullmakt

Adressändring

Adressändringar ska anmälas både till föreningsregistret och separat till Skatteförvaltningen. Föreningar kan inte göra adressändringar elektroniskt till Skatteförvaltningen. Gör en adressändring med pappersblanketten 6214r (YTJ).

Lotteriskatt

Om du anordnar ett lotteri ska lotteriskatt betalas. Läs om hur lotteriskatt deklareras och betalas.

Förskottsskatt

Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen är det bäst att ändra förskottsskatten. Du kan söka ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Nedläggning av verksamhet

Om verksamheten avslutas, se anvisningarna

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbreven ger dig aktuell information om skattefrågor i föreningar och stiftelser.

Tjänster för föreningar och stiftelser

I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden. 

Om du inte får svar på dina frågor i anvisningarna, kan du

  • ställa frågor om enskilda skatteärenden i MinSkatt (Alla funktioner » Skicka meddelande).
  • få hjälp via vår telefontjänst.

Dessutom erbjuder vi diskussioner på förhand i komplexa skattefrågor, till exempel vilken inverkan en ändring av verksamheten har vid bedömning av allmännyttigheten eller huruvida en ny form av medelanskaffning är skattepliktig. Du kan söka avgiftsbelagt förhandsavgörande om du i förväg vill veta vilket förfarande Skatteförvaltningen tillämpar i ett enskilt skatteärende när beskattningen verkställs. I frågor gällande mervärdesskatt kan du söka skriftlig handledning.

Prenumerera på nyhetsbrev! Nyhetsbreven ger dig aktuell information om föreningars och stiftelsers ärenden.

I frågor gällande kundsamarbete kan du ta kontakt per e-post på yhdistys(a)vero.fi. Berätta för oss till exempel vilken typ av utbildning för föreningar du efterlyser. Observera att du inte kan sköta en enskild förenings eller stiftelses skatteärenden per e-post.