Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av föreningar och stiftelser

På sidan finns samlad information om beskattningen av föreningar och stiftelser.

När är en förening eller stiftelse allmännyttig?

Läs om förutsättningarna för allmännyttig verksamhet.

Uträtta ärenden elektroniskt

Du ska identifiera dig för att kunna logga in i våra tjänster. 

Så här identifierar du dig

Så här ger du ett ombud fullmakt

Adressändring

Adressändringar ska anmälas både till föreningsregistret och separat till Skatteförvaltningen. Föreningar kan inte göra adressändringar elektroniskt till Skatteförvaltningen. Gör en adressändring med pappersblanketten 6214r (YTJ).

Lotteriskatt

Om du anordnar ett lotteri ska lotteriskatt betalas. Läs om hur lotteriskatt deklareras och betalas.

Förskottsskatt

Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen är det bäst att ändra förskottsskatten. Du kan söka ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Nedläggning av verksamhet

Om verksamheten avslutas, se anvisningarna

Kontonumren och referensnumren

Du hittar de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet.

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbreven ger dig aktuell information om skattefrågor i föreningar och stiftelser.

Registreringsuppgifter om förening

Föreningen kan anmäla sig till följande register: Skatteförvaltningens grunduppgifter, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och handelsregistret.

Tjänster för föreningar och stiftelser

I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden. 

Om du inte får svar på dina frågor i anvisningarna, kan du få hjälp via vår telefontjänst.

Dessutom erbjuder vi diskussioner på förhand i komplexa skattefrågor, till exempel vilken inverkan en ändring av verksamheten har vid bedömning av allmännyttigheten eller huruvida en ny form av medelanskaffning är skattepliktig. Du kan söka avgiftsbelagt förhandsavgörande om du i förväg vill veta vilket förfarande Skatteförvaltningen tillämpar i ett enskilt skatteärende när beskattningen verkställs. I frågor gällande mervärdesskatt kan du söka skriftlig handledning.

Prenumerera på nyhetsbrev! Nyhetsbreven ger dig aktuell information om föreningars och stiftelsers ärenden.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2020