Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sökande av ändring i beskattningen – företag och organisationer

Ett företag eller en organisation kan söka ändring i Skatteförvaltningens, skatterättelsenämndens eller förvaltningsdomstolens beslut eller avgörande.

Skatteförvaltningens beslut: sök ändring genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Tidsfristerna för ändringssökande och andra nödvändiga uppgifter ser du i den anvisning för ändringssökande som du får som bilaga till varje beskattningsbeslut.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande: sök ändring direkt hos förvaltningsdomstolen.

Skatterättelsenämndens beslut: sök ändring genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta.

Inkomstbeskattning

Läs anvisningarna för sökande av ändring i inkomstbeskattningen för olika företagsformer:

Beslut som gäller skatter på eget initiativ

Skatter på eget initiativ är till exempel moms och punktskatter samt arbetsgivarprestationer.
Läs anvisningen för sökande av ändring: Så här söker du ändring i ett beslut om skatter på eget initiativav

Beslut som gäller registrering

Företag eller organisationer kan söka ändring i beslut som gäller registrering i Skatteförvaltningens register: i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, registret över registrerat bilskatteombud och registren för punktbeskattning.

Anvisningar för sökande av ändring:

Övriga skatter

Läs anvisningarna om sökande av ändring för olika skatter:

Närmare information om ändringssökande finns i den detaljerade anvisningen:

Sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017