Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Finansbranschen och beskattning

På den här sidan hittar du aktuell information för aktörer inom finansbranschen, såsom kontoförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag. Läs mer om aktörer inom finansbranschen.

Aktuellt

  • Webbplatsen Finansbranschen har förnyats. Under rubriken Betalning och beskattning av dividend kan du repetera vad du ska beakta i de olika faserna av dividendutbetalningen. Under rubriken hittar du också information om specialsituationer vid utbetalningen av dividender.

Nyhetsbrev för finansbranschen

Nyhetsbrevet innehåller samlad information om aktuella beskattningsteman för aktörer inom finansbranschen. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Läs publicerade nyhetsbrev

Förvararregistret

Det offentliga förvararregistret

Upphörda registreringar i förvararregistret

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2024