Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Finansbranschen och beskattning

På den här sidan hittar du aktuell information för aktörer inom finansbranschen, såsom kontoförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag. Läs mer om aktörer inom finansbranschen.

Aktuellt

Anvisningen Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig har uppdaterats. Preciseringar och tekniska ändringar har gjorts i anvisningen.

Nyhetsbrev för finansbranschen

Nyhetsbrevet innehåller samlad information om aktuella beskattningsteman för aktörer inom finansbranschen. 

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2023