Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsbeskattning

Deklarera uppgifterna om moms i e-tjänsten MinSkatt och betala skatter i din nätbank.

MinSkatt -e-tjänst

Så här deklarerar och betalar

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.


Anmäl dig till registret

Är företaget momsskyldigt? Hur registreras företaget i registret över momsskyldiga?

En ny företagare

Ska du grunda ett företag? Bekanta dig med skatteanvisningarna för nya företagare.

Lättnad vid den nedre gränsen för moms

Lättnaden vid den nedre gränsen för momsen är en skattelättnad riktad till företagare med liten omsättning.

Avdrag

Vad kan dras av? Hur görs avdragen?

Utrikeshandel

Ett företag som bedriver utrikeshandel ska utreda mervärdesbeskattningen för affärsverksamheten.

Hur stor är mervärdesskatten?

Momsräknaren

Momssatser

Momsfri verksamhet

Verksamheten läggs ned

När du avslutar företagsverksamheten

Förening och stiftelse: momsbeskattning

Vad ska en förening eller stiftelse beakta i momsbeskattningen?

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 17.2.2021