Ansökan om förhandsavgörande och dispens – företag och organisationer

Företag och samfund kan i de flesta skattefrågor i förväg få ett ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Dessa utgör bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställandet av beskattningen i ett enskilt skatteärende. Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt.

I momsärenden kan också skriftlig, avgiftsfri handledning sökas. Samfund och sammanslutningar kan ansöka om avgiftsbelagd dispens för att kunna dra av oanvända förluster även om mer än hälften av aktierna eller andelarna har bytt ägare.

Se närmare information på sidorna för olika företags- och samfundsformer: