Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du kan få skriftlig handledning för din fråga om moms

Du kan ansöka om skriftlig handledning i ditt företags enstaka momsärende. Som säljare kan du exempelvis fråga om momsen på försäljning eller som köpare om rätten att dra av moms. Skriftlig handledning är avgiftsfri.

Så här gör du en ansökan

Ansök om handledning i MinSkatt. Ansökan om skriftlig handledning hittar du på fliken Skatteärenden i punkten Ansökningar. Välj länken Skriftlig handledning i mervärdesbeskattning eller försäkringspremiebeskattning.

Bifoga en fritt formulerad ansökan till blanketten där du närmare beskriver vad du behöver handledning i. För att din ansökan ska kunna behandlas snabbt se till att den innehåller alla de uppgifter som anknyter till ärendet. Handläggningen går ännu snabbare om du i din fritt formulerade ansökan använder textformat (t.ex. ett Word-dokument) utan textformateringar.

Skriv i ansökan

En kort beskrivning av företagets verksamhet. Beskriv företagets verksamhet i större utsträckning om det påverkar avgörandet.

Exempel: Ett bolag bedriver bearbetning och lagring av data. Bolaget har sitt säte i Åbo. Bolaget har registrerats som momsskyldig för rörelse i registret över momsskyldiga fr.o.m. 1.2.2000.

Ställ en direkt fråga, exempelvis: ”Måste firman A betala moms för sociala tjänster som den tillhandahåller direkt till kunder?”.

Exempel: Om frågan gäller momsplikten för försäljning, redogör för följande säker i ansökan:

  • vem säljer
  • vad säljs (varan eller innehållet i tjänsten, t.ex. dataskyddstjänster)
  • till vem sker försäljningen (näringsidkare eller konsument)
  • var sker försäljningen (i Finland, ett annat EU-land eller utanför EU)
  • när sker försäljningen.

Numrera frågorna om de är flera.

Beskriv fakta i fallet komplett och tydligt. Du kan också hänvisa till rättspraxis, lagrum, juridisk litteratur eller Skatteförvaltningens anvisningar. Om den affärstransaktion som ansökan gäller utgör en del av en större helhet, berätta det i ansökan.

Bifoga till ansökan alla de avtal, dokument och redogörelser som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

Gör din ansökan i MinSkatt i punkten Ansökningar. Välj länken Skriftlig handledning i mervärdesbeskattning eller försäkringspremiebeskattning.

Gå till MinSkatt

Vi handlägger ansökan så snart som möjligt efter att vi har tillgång till all nödvändig information. 

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din ansökan: Välj först fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du sedan välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Under behandlingen kan vi också be dig att komplettera ansökan.

Den skriftliga handledningen baserar sig på de uppgifter som du framfört i din ansökan. Om den information som du angett i ansökan inte stämmer överens med det verkliga läget är handledningen inte bindande. Du kan inte ansöka om ändring i den skriftliga handledningen.

En diskussion på förhand kan vara ett alternativ till skriftlig handledning. Se i vilka situationer diskussioner på förhand lämpar sig.

För de flesta beskattningsfrågor kan man också ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande. 

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024