Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmälan om byggande

En anmälan om byggande ska lämnas för bygg-, reparations- och underhållsarbete på en byggarbetsplats.


Byggarbetets beställare: entreprenör, byggherre

Har du köpt byggtjänster? Lämna uppgifter om de entreprenader som du har beställt.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet

Fungerar du på byggarbetsplatsen som huvudsaklig genomförare av byggprojektet? Lämna uppgifter om de arbetstagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Bostadsaktiebolag

Också bostadsaktiebolag ska lämna uppgifter om de byggentreprenader som det beställt och även samla uppgifter om arbetstagarna på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Hushåll som byggherre

Lämna anmälan om byggande för alla arbeten som kräver ett bygglov.

Skatteförvaltningen samlar in entreprenad- och arbetstagaruppgifter och utnyttjar dem bland annat vid bekämpningen av grå ekonomi. Läs mer om bekämpningen av grå ekonomi.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019