Utländska företag i Finland

Aktuellt
Obs! Vi följer tills vidare det förenklade förfarandet vid registreringen av utländska arbetstagare. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån.

Information om beskattningen för företag inom byggbranschen

 

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.