Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländskt företag i Finland – vilka är företagets skattskyldigheter i Finland?

Bekanta dig med anvisningarna för utländska företag. Genom att svara på frågorna får du veta vilka skattskyldigheter ett utländskt företag av aktiebolagsform har i Finland.

Dessa anvisningar är avsedda för begränsat skattskyldiga utländska företag. Ett utländskt samfund anses vara allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen och allmänt skattskyldiga utländska samfunds skatteförpliktelser.

Ett utländskt företags skyldigheter påverkas av

  • hurdan verksamhet företaget bedriver
  • hurdan egendom företaget har i Finland
  • om ett fast driftställe bildas för företaget i Finland.

Svara på följande frågor. Du får veta vilka skatterelaterade skyldigheter ett utländskt företag har i Finland.

Observera att anvisningarna nedan är en del av Skatteförvaltningens allmänna rådgivning, och inte bindande i verkställandet av beskattningen. Du får ett avgörande som är bindande i beskattningen genom att begära ett avgiftsbelagt förhandsavgörande.

Kommer du till Finland för att arbeta som arbetstagare? Ta del av följande anvisningar:

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023