Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälningar

Med årsanmälan lämnar företag och övriga prestationsbetalare årligen till Skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som de betalat. Läs mer: När ska man lämna årsanmälan?

Du kan lämna årsanmälan i MinSkatt. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat

Logga in i MinSkatt

Så här hittar du årsanmälningar i MinSkatt

Välj den årsanmälan du vill fylla i

Välj nedan den årsanmälan vars uppgifter du vill lämna. Du får anvisningar och information om alternativa kanaler för uppgiftslämnandet i samband med varje årsanmälningsblankett.

Årsanmälningar som kan lämnas i MinSkatt

Så här hittar du årsanmälningar i MinSkatt

Årsanmälningar kan också lämnas som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Årsanmälningar som lämnas i andra kanaler

Årsanmälningarna kan också lämnas i tjänsten Ilmoitin.fi

Du kan lämna in årsanmälan som fil på Ilmoitin.fi. Ytterligare information i postbeskrivningarna för årsanmälningar.

Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen. 

Årsanmälningar kan lämnas på någon annans vägnar utan fullmakt

Om du använder MinSkatt, kan du lämna anmälan genom att logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Obs: Användningen av tjänsten Lomake.fi har upphört 29.2.2024.

Ange på anmälan uppgifter om den årsanmälare på vars vägnar du sköter ärenden. Du behöver inte en separat fullmakt.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2024