Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan

Med årsanmälan lämnar företag och övriga prestationsbetalare årligen till Skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som de betalat.

Uppgifter om löner och andra förvärvsinkomster får vi från inkomstregistret. Årsanmälan om dessa uppgifter lämnas inte. 

När ska man lämna årsanmälan?

Välj den årsanmälan du vill fylla i

Du får anvisningar för anmälan och kanalerna för uppgiftslämnandet under varje årsanmälningsblankett. 

Dividender och andra motsvarande prestationer

Prestationer till begränsat skattskyldiga

Prestationer från virkesförsäljning

Pensioner och förmåner

Räntor och andra motsvarande prestationer

Medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter 

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar och betalningar för avtal om långsiktigt sparande (ls)

Värdepappersöverlåtelser

Övriga årsanmälningar

Årsanmälningarna kan också lämnas i tjänsten Ilmoitin.fi

Du kan lämna in årsanmälan som fil på Ilmoitin.fi. Ytterligare information i postbeskrivningarna för årsanmälningar.

Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen. 

Årsanmälningar kan lämnas på någon annans vägnar utan auktorisering

Om du använder tjänsten Lomake.fi kan du lämna anmälan genom att logga in i tjänsten med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. 

Ange på anmälan uppgifter om den person vars ärenden du sköter. Du behöver inte en separat auktorisering.

En del av årsanmälningarna för år 2021 kan lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst i stället för att de lämnas i Lomake.fi. Om årsanmälan tidigare har kunnat lämnas i Lomake.fi kan du fortfarande lämna anmälan i samma tjänst för år 2021. Alla årsanmälningar flyttas under 2022 och 2023 stegvis till Skatteförvaltningens e-tjänst.

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2022