Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan

Med årsanmälan lämnar företag och övriga prestationsbetalare årligen till Skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som de betalat. Läs mer: När ska man lämna årsanmälan?

Logga in i MinSkatt

Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Välj den årsanmälan du vill fylla i

Välj nedan den årsanmälan vars uppgifter du vill lämna. Du får anvisningar och information om alternativa kanaler för uppgiftslämnandet i samband med varje årsanmälningsblankett.

Årsanmälningar som kan lämnas i MinSkatt

Årsanmälningar kan också lämnas som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Årsanmälningar som lämnas i andra kanaler

Årsanmälan lämnas inte längre till Skatteförvaltningen för följande uppgifter

Korrigera dock felaktiga uppgifter som du tidigare har lämnat på årsanmälningarna för dessa med en ersättande årsanmälan.

Årsanmälningarna kan också lämnas i tjänsten Ilmoitin.fi

Du kan lämna in årsanmälan som fil på Ilmoitin.fi. Ytterligare information i postbeskrivningarna för årsanmälningar.

Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen. 

Årsanmälningar kan lämnas på någon annans vägnar utan fullmakt

Om du använder MinSkatt eller tjänsten Lomake.fi kan du lämna anmälan genom att logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Observera att användningen av tjänsten Lomake.fi slutar helt den 29 februari 2024

Ange på anmälan uppgifter om den årsanmälare på vars vägnar du sköter ärenden. Du behöver inte en separat fullmakt.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023