Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan för uppgifter om aktiesparkonton

Med denna årsanmälan ska tjänsteleverantörer (exempelvis banker) lämna uppgifter om aktiesparkonton till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna ska lämnas första gången för år 2020. Anmälan ska lämnas senast 1.2.2021.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Logga in med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigeringar

Om du vill korrigera uppgifter ska du lämna en ny årsanmälan som ersätter den du lämnat tidigare. Lämna en ny anmälan endast om de personer vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Ytterligare information om korrigering av årsanmälan.

Ytterligare information i anvisningarna