Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När ska man lämna årsanmälan?

Årsanmälan ska lämnas en gång per år, vanligtvis före utgången av januari (31.1) året efter att prestationen har betalats. 

Följande årsanmälningar har en avvikande inlämningstid:

  • 15.2.2024: Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
  • 26.2.2024: Delägarlån

Om den utsatta dagen för att lämna in en anmälan infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag, ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen under följande vardag.

Har du lämnat in årsanmälan för sent?

Om du lämnar årsanmälan för sent kan du bli tvungen att betala försummelseavgift. Läs mer om försummelseavgift i Skatteförvaltningen anvisning Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare

I vissa fall kan du få en förlängd inlämningstid för årsanmälan. Läs anvisningar om hur du kan ansöka om förlängd inlämningstid.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023