Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förlängd inlämningstid för årsanmälan

Vi kan bevilja en förlängd inlämningstid för årsanmälan om det finns ett särskilt skäl för begäran, t.ex. ett akut sjukdomsfall. På grund av arbetsbörda eller semester kan förlängd inlämningstid inte beviljas.

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid per telefon eller skriftligen. Per telefon kan anstånd beviljas högst fram till 3.2.2022. Om anstånd begärs för en längre tid, ska ansökan lämnas skriftligen. 

Om du ansöker om förlängd inlämningstid skriftligen ska du göra en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

  • datum och namn
  • FO-nummer eller personbeteckning
  • årsanmälan för vilken du ansöker om förlängd inlämningstid
  • datum till och med vilket du ansöker om förlängd inlämningstid samt motivering för förlängd inlämningstid
  • kundens eller ombudets kontaktuppgifter.

Ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen för årsanmälan före tjänstetidens utgång. Du kan också posta eller lämna in ansökan på vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Det är viktigt för privatpersoners förhandsifyllda skattedeklarationer att du lämnar årsanmälningsuppgifterna lämnas in inom utsatt tid.

Förlängd tid för att lämna in en registrerad förvarares årsanmälan

Vi kan bevilja förlängd inlämningstid för en registrerad förvarares årsanmälan. Förlängd tid beviljas för högst två veckor i sänder. Motivera i ansökan varför förlängd inlämningstid behövs och lämna vid behov en redogörelse för framskridandet ifall förlängd inlämningstid har ansökts upprepade gånger.

Ansök om förlängd inlämningstid via e-post.

Lämna in en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

  • datum och den registrerade förvarares namn och FO-nummer
  • årsanmälan för vilken uppskov ansöks (WRP101)
  • till och med vilket datum förlängd inlämningstid ansöks samt motivering
  • kontaktuppgifter.

Ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen för årsanmälan 31.1.2022. Skicka ansökan per e-post till adressen financialsector(a)vero.fi.