Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens tjänster för bokföringsbyråer

Bokföringsbyråerna sköter många skatteärenden för sina kundföretag. Skatteförvaltningen samarbetar med bokföringsbyråerna och ekonomiförvaltningsbranschen för att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt att sköta skatteärenden.

Kundjuryer för bokföringsbyråer på sex orter

Från bokföringsbyråernas kundjuryer får Skatteförvaltningen respons och idéer exempelvis för utvecklingen av tjänsterna. Juryerna sammanträder två gånger om året på företagsskattebyråernas huvudorter. Orterna är Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Vasa och Uleåborg. Kundjuryernas verksamhetsperiod är två år.

Samarbete med ekonomiförvaltnings- och programvarubranschen

Skatteförvaltningen samarbetar aktivt med Ekonomiadministrationsförbundet och programvarubranschen för att utveckla sina tjänster för företag och bokföringsbyråer. Tyngdpunkten ligger speciellt i att möjliggöra automatiska dataflöden och i gränssnittsarbetet i anknytning till det.

Anvisningar för Suomi.fi fullmakter

Företaget kan auktorisera en bokföringsbyrå att lämna in företagets deklarationer elektroniskt till Skatteförvaltningen. 

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Egen servicetelefon

Numret för bokföringsbyråernas servicetelefon är 029 497 073.

I servicetelefonen för bokföringsbyråer kan du få svar på frågor som gäller följande ärenden:

  • momsbeskattning
  • inkomstbeskattning av företag
  • MinSkatt
  • elektronisk kommunikation.

I övriga ärenden lönar det sig att ringa till Skatteförvaltningens övriga servicetelefoner.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023