Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Information om gränssnitt

Programgränssnittet (API) är en kanal som byggts mellan programvaror och via vilken uppgifter från programvaran hos kunden kan överföras till Skatteförvaltningen eller tvärtom.

Gränssnittet gör det alltså möjligt att lämna uppgifter via programvaran direkt till Skatteförvaltningen. När programvaran via gränssnittet är direkt i kontakt med Skatteförvaltningen behöver uppgiftslämnaren inte separat logga in i exempelvis MinSkatt och där lämna en anmäl eller deklaration och skicka den.

Med hjälp av gränssnitten kan uppgifter också utnyttjas vice versa: exempelvis löneutbetalaren kan via den programvara som hen använder kontrollera vilken skattesats som är i kraft för arbetstagaren.

Skatteförvaltningens programvarugränssnitt

Skatteförvaltningen erbjuder programleverantörer en gränssnittstjänst i realtid och en gränssnittstjänst för massanmälningar och massdeklarationer.

Gränssnittstjänst i realtid (Vero Api)

Via Vero Api kan uppgifter lämnas till och hämtas från Skatteförvaltningen i realtid. För tillfället kan Vero Api användas till

 • anmälningar inom plattformsekonomi
 • anmälningar och deklarationer inom bilbeskattningen
 • att deklarera mervärdesskatt
 • att söka brev, beslut och begäranden om utredning
 • att anmäla hushållsavdrag
 • förfrågan om betalningsuppgifter
 • att visa registerstatus
 • att söka uppgifter om transaktioner, betalningar och återbäringar inom olika skatteslag
  förfrågan om arbetstagarens skattesats
 • att deklarera överlåtelseskatt
 • att anmäla och hämta kundens giltiga nätfakturaadress
 • att hämta Skatteförvaltningens koder och förklaringar till det egna programmet
 • registrering av och förfrågan om skattenummer
 • att söka förskottsskatten för samfund
 • att söka saldouppgifter

Gränssnittstjänst för massanmälan och massdeklaration (ApitamoPKI)

Via ApitamoPKI kan anmälningar och deklarationer skickas som stora massor. Med hjälp av detta gränssnitt går det att skicka största delen av de anmälningar och deklarationer som lämnas till Skatteförvaltningen, till exempel årsanmälningar, momsdeklarationer och andra deklarationer av skatter på eget initiativ samt inkomstskattedeklarationer för företag och organisationer.

Hur får jag gränssnittet till Skatteförvaltningen i bruk?

Kontakta din programvaruleverantör och fråga om det för den programvara du använder har utvecklats en möjlighet att använda gränssnitt. Om din programvaruleverantör ännu inte har tagit i bruk gränssnitten kan du be att leverantören kontaktar oss per e-post på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

Vi ger programvaruleverantören anvisningar för att utveckla gränssnitten: Skatteförvaltningens gränssnittstjänster

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2023