Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens gränssnitt Vero API och ApitamoPKI

Vero API och ApitamoPKI skiljer sig från varandra så att Vero API fungerar i realtid. Vero API-gränssnitten utvecklas som bäst och de ska i fortsättningen erbjudas också inom andra ämnesområden.

  • Vero API gränssnitt publiceras på sidan Vero API - vero.fi
  • ApitamoPKI är ett mer omfattande gränssnitt med hjälp av vilket den största delen av de anmälningar och deklarationer som Skatteförvaltningen ber om kan skickas elektroniskt. De anmälningar och deklarationer som ska skickas och tas emot via ApitamoPKI ser du i webbplatsen Ilmoitin.fi:  Ilmoitin.fi

Certifikattjänsterna Vero API och ApitamoPKI

Certifikattjänsten är ett system för att administrera öppna nycklar med vilket du kan använda gränssnitten Vero API och ApitamoPKI.

För att använda certifikattjänsten måste man behärska PKI-tekniken.

En del av anvisningarnas länkar går till inkomstregistrets tjänster och i certifikattjänstens anvisningar berättas att certifikatet för produktionen ansöks för att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Här lönar det sig ändå att komma ihåg att Vero API och ApitamoPKI är från inkomstregistret separata tjänster som använder inkomstregistrets certifikattjänst för att identifiera användaren.

Tjänstespecifika anvisningar hittar du på vår webbplats Vero API och ApitamoPKI.

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2021