Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Användningen av Katso-koden upphör

Det går inte längre att använda Katso-koden från och med 1.1.2021. Logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster. Logga in i MinSkatt eller våra övriga e-tjänster med bankkoder, mobilcertifikat, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Om du sköter ärenden på någon annans vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt.

Utländska företag använder ännu fram till hösten 2020 Katso-koder och Katso-auktoriseringar när de sköter ärenden, men de kan redan nu ta i bruk ett nytt identifieringsverktyg och en Suomi.fi fullmakt för att sköta ärenden på företagets vägnar.

Autentisera dig med bankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat

När du sköter dina egna eller ditt företags skatteärenden kan du autentisera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du är

 • en privatperson
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare eller
 • en representant för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och du har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden på denna aktörs vägnar.

Du kan autentisera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du sköter ärenden på ett annat företags eller en annan organisations vägnar och har fått en Suomi.fi-fullmakt av en av de följande:

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • de dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner

Logga in med en Katso-kod

Med en Katso-kod kan följande aktörer identifiera sig

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner
 • utländska medborgare och företag.

Med en enda inloggning till olika tjänster

I MinSkatt används Suomi.fi-identifikationen. Med Suomi.fi-identifikationen kan du på en gång logga in i alla de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som har tagit i bruk identifieringstjänsten. Du kommer exempelvis från MinSkatt direkt till tjänsten Suomi.fi-meddelanden utan att separat logga in dig.

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Medborgare i vissa EU-länder kan använda Skatteförvaltningens e-tjänster med sitt eget lands identifieringsverktyg tack vare eIDAS-identifieringen.

Finnish Authenticator för att sköta ärenden på ett företags vägnar

Om representanten för ett utländskt företag inte har en finländsk personbeteckning kan hen ansöka om identifieringsverktyget Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden på företagets vägnar.

Du kan ansöka om identifieringsverktyget och Suomi.fi-fullmakten redan nu men användningen av dem i MinSkatt och i andra Skatteförvaltningens e-tjänster börjar först på hösten 2020.

Läs mer i anvisningen Utländsk person: Så här ger du en fullmakt för skatteärenden

Vanliga frågor

Bankkoderna får du i bruk när du ingår ett avtal med banken. Bankkoderna ska vara personliga om du använder dem för att logga in i en e-tjänst.

Mobilcertifikatet är en identifieringskod på SIM-kortet i telefonen. 

Om mobilcertifikatet är i arbetstagarens arbetstelefon uppstår ingen skattepliktig inkomst för hen. Om certifikatet är i arbetstagarens egen telefon och certifikatet används för att sköta arbetsärenden ska arbetsgivaren betala kostnaderna till arbetstagaren skattefritt mot kvitto.

Läs mer om mobilcertifikat på adressen mobilcertifikat.fi

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Polisen beviljar identitetskort och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata organisationskort. 

Om arbetsgivaren skaffar ett identitetskort till arbetstagaren är det skattepliktig förvärvsinkomst för arbetstagaren. Att skaffa ett organisationskort är däremot inte skattepliktig inkomst. När arbetsgivaren har skaffat en kortläsare som stannar i arbetsgivarens bruk utgör läsaren inte skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Läs mer om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida: Certifikat och kort för organisationer