Så här ger du Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta dina personliga skatteärenden eller ditt företags skatteärenden på elektronisk väg.

Observera att du behöver en fullmakt för dig själv om du som delägare till exempel sköter skatteärenden för ett samfund, en samfälld förmån eller ett dödsbo.

Så här ger du en fullmakt

Privatpersoner

Aktiebolag, andelslag, öppna bolag och kommanditbolag

Skogssammanslutningar, jordbrukssammanslutningar och fastighetssammanslutningar

Jordbruksidkare och skogsbruksidkare

Rörelseidkare och yrkesutövare

Dödsbon med FO-nummer

Offentliga samfund

Samfällda förmåner

Bokföringsbyråer

Föreningar

Stiftelser

Utländska företag