Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bokföringsbyrå eller någon annan som sköter ärenden på andras vägnar: så här ber du om fullmakt för skatteärenden

Om du behöver en fullmakt för att elektroniskt sköta en annan persons, ett företags eller en organisations skatteärenden, kan du lämna en begäran om fullmakt i Suomi.fi.

Observera att fullmaktsgivaren ska godkänna din begäran om fullmakt. Det påverkar sättet att godkänna begäran om fullmaktsgivaren har eller inte har personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Så här ger du en bokförare fullmakt och begär fullmakter av kunder

1

Ge fullmakter inom bokföringsbyrån

Om du är till exempel verkställande direktör för bokföringsbyrån eller har firmateckningsrätt, kan du vid behov i Suomi.fi först ge bokföraren exempelvis

 1. representantens fullmaktsrätt. Med hjälp av den kan bokföraren begära fullmakter av bokföringsbyråns kunder enligt denna anvisning
 2. en representationsfullmakt. Med hjälp av den kan bokföraren sköta ärenden med de fullmakter bokföringsbyrån får av kundföretaget.

Du kan ge bokföraren en representationsfullmakt också senare. När du ger en representationsfullmakt ska du komma ihåg att också välja de fullmaktsrätter som bokföraren behöver för att sköta kundens ärenden (t.ex. fullmakten Hantering av skatteärenden).

Bokföringsbyrån kan enligt behov begränsa fullmaktsrätten med en specifikation och med hjälp av den specificera vilka kunder var bokförare kan se i MinSkatt. Mer information på Suomi.fi: Ge fullmakt som företag eller organisation. Där kan du läsa punkten ”Hur använder jag fullmaktens specifikation?”

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Exempel på företagsfullmakter i Suomi.fi

2

Ta reda på vilka fullmakter du behöver

Med fullmakten Hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta alla fullmaktsgivarens skatteärenden i alla Skatteförvaltningens tjänster. Med hjälp av andra fullmakter går det endast att sköta namngivna ärenden.

Läs i beskrivningen av fullmakterna vilken fullmakt som lämpar sig för dina behov

Du väljer fullmakten senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

3

Begär ärendefullmakt i Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Be sedan kunden om fullmakt genom att göra en fullmaktsbegäran.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning i Suomi.fi: Be om fullmakt som företag eller samfund

4

Be kunden godkänna fullmaktsbegäran

 1. Om kunden har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort ska du be att hen loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där godkänner din begäran om fullmakt.

  Observera att firmateckningsrätten enligt bolagsordning för kundföretaget påverkar vem eller vilka det är som ska godkänna fullmaktsbegäran.

  Tjänsten Suomi.fi-fullmakter

  Anvisning i Suomi.fi: Att godkänna begäran om fullmakt

 2. Om kunden saknar ett identifieringsverktyg ska du be att hen besöker skattebyrån och tar med sig pass, fotoförsett identitetskort, körkort eller annan identitetshandling med foto. Det måste alltid gå att identifiera personen på fotot. Kunden kan godkänna en begäran om fullmakt på skattebyrån genom att besöka den personligen.

  Om en person besöker skattebyrån för att godkänna en begäran om fullmakt på delägarnas vägnar ska hen dessutom ta med sig
  • en fullmakt som delägarna undertecknat och av vilken firmateckningsrätten på delägarnas vägnar framgår (fullmakten får vara högst 6 månader gammal)
  • kopior av pass eller fotoförsedda identitetskort för alla de delägare som inte är på plats på skattebyrån men har undertecknat fullmakten
  • en kopia av delägarförteckningen i bouppteckningen, om det är fråga om ett dödsbo med FO-nummer.

Skattebyråernas kontaktuppgifter

5

Du kan sköta fullmaktsgivarens skatteärenden elektroniskt

När din begäran om fullmakt är godkänd ser du den giltiga fullmakten i fullmaktstjänsten Suomi.fi.

Du kan logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter att ha loggat in i MinSkatt ska du välja ”Agera på ett företags vägnar” eller ”Agera på en annan persons vägnar” beroende på om du sköter ett företags eller en persons skatteärenden.

I MinSkatt ser exempelvis bokföraren de kunder till bokföringsbyrån på vars vägnar hen har fullmakt att sköta skatteärenden.

Vanliga frågor

När uppgiften om att företagsverksamheten har upphört kommer till handelsregistret förblir den Suomi.fi-fullmakt i kraft som företaget tidigare beviljat. Företaget kan dock inte längre bevilja fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och inte heller sköta ärenden, eftersom rätten att sköta ärenden baserar sig på att det finns uppgifter i handelsregistret om företagets representant. Fullmaktshavaren kan fortfarande sköta företagets ärenden.

Exempel: Ett aktiebolag har gett en bokföringsbyrå fullmakt. När aktiebolagets företagsverksamhet har upphört, kan den verkställande direktören i aktiebolaget inte längre ändra bolagets fullmakter. Den bokföringsbyrå som har fått fullmakten kan dock fortfarande sköta ärenden på aktiebolagets vägnar.

I en sådan här situation kan den person som har haft rätten att representera företaget lämna en fullmaktsansökan i Suomi.fi. Ärendefullmakt ska väljas som typ av fullmakt i ansökan.

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022