Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteförvaltningens nyhetsbrev − välkommen att prenumerera!

Vi publicerar nyhetsbrev om olika teman och för olika kundgrupper. I nyhetsbreven berättar vi om aktuella ärenden, om kommande ändringar och om nytt i våra tjänster.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet till din egen eller företagets e-post. Nyhetsbreven är avgiftsfria.

Om du inte längre vill få nyhetsbrev: Du kan avsluta prenumerationen när som helst via prenumerationsknappen eller via länken som finns i slutet av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev för företag och bokföringsbyråer

Nyhetsbreven ger dig information om aktuella ärenden och kommande ändringar.

Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev till exempel

  • om beskattningen av företag enligt olika företagsformer, exempelvis aktiebolag, rörelseidkare eller yrkesutövare
  • om beskattningen av jordbruksföretagare eller skogsägare
  • om beskattning av föreningar eller stiftelser
  • för bokföringsbyråer
  • för programutvecklare
  • om punktbeskattningen
  • om bilbeskattningen.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Infopaket till nya företagare

Vi erbjuder ett tredelat infopaket till nya företagare. I infopaketet berättar vi om det grundläggande i att sköta skatteärenden. Du får tre e-postmeddelande inom en månad.

Prenumerera på infopaket för nya företagare

Nyhetsbrev till aktörer inom finansbranschen

Nyhetsbreven ger dig information om bland annat aktuella beskattningsärenden och kommande lagstiftningsändringar. Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev på finska, svenska eller engelska.

Aktörer inom finansbranschen är bland annat kontoförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag.

Prenumerera på nyhetsbrevet för finansbranschen

Nyhetsbrev för skattetagare

I vårt nyhetsbrev för skattetagare berättar vi till kommunerna, församlingarna, FPA, staten och alla andra intresserade om aktuella frågor om skatteredovisning. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet på finska eller svenska.

Prenumerera på nyhetsbrevet för skattetagare

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2021