Skatteförvaltningens nyhetsbrev

Vi publicerar nyhetsbrev för olika kundgrupper. I nyhetsbreven berättar vi om aktuella ärenden, om kommande ändringar och om ändringar i våra tjänster.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet till din egen eller företagets e-post. Nyhetsbreven är avgiftsfria. Du kan avsluta din prenumeration när som helst via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Välkommen som prenumerant av Skatteförvaltningens nyhetsbrev!


Nyhetsbrev för företag och bokföringsbyråer

I nyhetsbrev får du information om aktuella frågor och kommande ändringar. Dessutom publicerar vi extra nyhetsbrev exempelvis till bokföringsbyråerna. Kryssa för den företagsform på prenumerationsblanketten vars nyheter du är särskilt intresserad av.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrev för jordbruksföretagare och skogsägare

Vi publicerar ett eget nyhetsbrev för jordbruksföretagare och skogsägare. I nyhetsbrevet tar vi upp aktuella frågor för jordbruksföretagare och skogsägare samt påminner om kommande viktiga datum. Kryssa för på prenumerationsblanketten att du är intresserad av nyheter som är avsedda för jordbruksföretagare och skogsägare.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrev för programutvecklare

Vi publicerar ett eget nyhetsbrev för programutvecklare. I nyhetsbrevet berättar vi om de ändringar i Skatteförvaltningens elektroniska dataflöden som programutvecklarna ska införa i sina program. Nyhetsbrevet publiceras ett par gånger om året, alltid då det behövs. Kryssa för på prenumerationsblanketten att du är intresserad av nyheter som är avsedda för programutvecklare. Nyhetsbrevet publiceras endast på finska.

Prenumerera på nyhetsbrevet


Nyhetsbrev för Koncernskattecentralens kunder

Vi publicerar ett eget nyhetsbrev för Koncernskattecentralens kunder. Utöver de vanliga nyhetsbreven får du också dessa extra nyhetsbrev. Kryssa för på prenumerationsblanketten att du är intresserad av nyheter som är avsedda för Koncernskattecentralens kunder.

Prenumerera på nyhetsbrevet för Koncernskattecentralens kunder

Nyhetsbrev för finansbranschen

Nyhetsbrevet koncentrerar sig på sådana skatteärenden som är väsentliga för aktörer inom finansbranschen såsom kontoförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersföretag. I nyhetsbrevet för finansbranschen får du information om aktuella beskattningsärenden och kommande lagstiftningsändringar. Nyhetsbrevet publiceras då och då. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.

Prenumerera på nyhetsbrevet för finansbranschen


Infopaket med nyhetsbrev för nya företagare

Vi erbjuder ett eget nyhetsbrev för nya företagare. Det handlar om ett infopaket på tre nyhetsbrev med grundläggande information om hur företagets skatteärenden ska skötas. Du får tre nyhetsbrev till din e-post inom en månad.

Prenumerera på nyhetsbrevet för nya företagare

 


Meddelanden om störningar som gäller EMCS-tjänsten

Skatteförvaltningen skickar e-postmeddelanden om driftavbrott i punktbeskattningens EMCS-tjänsten på beställning.

Prenumerera på meddelanden om strörningar som gäller EMCS-tjänsten

 


Tidigare nyhetsbrev