Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Se också sammandraget av ändringar i beskattningen 2023

Årsanmälningar för år 2022

Många årsanmälningar för år 2022 kan lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst i stället för att de lämnas i Lomake.fi. Årsanmälan måste lämnas senast den 31 januari 2023.

Skyldigheten att lämna uppgifter om digitala plattformar förenhetligas

I EU-länderna träder den 1 januari 2023 i kraft en enhetlig skyldighet att lämna uppgifter som gäller tjänster och försäljningar av varor som har förmedlats via en digital (elektronisk) plattform. 

Bestående skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet

I lagmotionen föreslås att det för företag fastställs ett nytt skatteincitament som ska gälla forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är fråga om ett kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet som ska bestå av ett allmänt tilläggsavdrag på basis av beloppet av utgifterna för forskningsverksamheten och ett extra tilläggsavdrag på grundval av höjda utgifter.

Ändringar i EMCS-systemet 13.2.2023

EMCS-systemet ändras 13.2.2023:

  • EMCS-systemet utvidgas att omfatta produkter på vilka punktskatt redan betalats
  • EMCS-tjänsten överförs till MinSkatt
  • Blanketten SAAD på papper kan inte längre användas
  • Nya registreringar - Du kan registrera dig  21.11.2022 

Ny gruvmineralskatt den 1 januari 2024

En skatt på gruvmineral som brutits i Finland tas i bruk 2024.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023