Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Se också sammandraget av ändringar i beskattningen 2023

Skyldigheten att lämna uppgifter om digitala plattformar förenhetligas

I EU-länderna trädde den 1 januari 2023 i kraft en enhetlig skyldighet att lämna uppgifter som gäller tjänster och försäljningar av varor som har förmedlats via en digital (elektronisk) plattform. 

Tjänsten Lomake.fi stängs i februari 2024

Användningen av Lomake.fi upphör den 29 februari 2024. Om du vill spara de blanketter som du tidigare har skickat ladda ner dem på din dator innan tjänsten stängs.

Betaltjänstleverantörer har skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar fr.o.m. 1.1.2024

För betaltjänstleverantörer etablerade inom EU införs 1.1.2024 en ny skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar. Till exempel banker och kreditinstitut är betaltjänstleverantörer.

Global minimiskattenivå för bolag (OECD:s andra pelare)

I ändringen är det fråga om en sådan ny tilläggsskatt för stora koncerner med vilken det strävas efter att säkra en global beskattning på minst miniminivå. Med hjälp av den nya skatten höjs skattenivån för lågbeskattade koncernenheter till 15 procent.

Ny gruvmineralskatt den 1 januari 2024

En skatt på gruvmineral som brutits i Finland tas i bruk 2024.

Årsanmälningar för år 2023

Största delen av årsanmälningarna för år 2023 kan lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst i stället för Lomake.fi. Årsanmälan måste lämnas senast den 31 januari 2024.

Deklaration av tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen lämnas 2024

Skatten på vinsterna inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen deklareras i en egen deklaration 2024 oavsett när räkenskapsperioden för företaget har gått ut under 2023. Det är alltså inte fråga om en skatt som deklareras i inkomstskattedeklarationen.

Bestående skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet

I lagmotionen föreslås att det för företag fastställs ett nytt skatteincitament som ska gälla forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är fråga om ett kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet som ska bestå av ett allmänt tilläggsavdrag på basis av beloppet av utgifterna för forskningsverksamheten och ett extra tilläggsavdrag på grundval av höjda utgifter.

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023