Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Se också sammandraget av ändringar i beskattningen 2021

Förhöjda avskrivningar

Av maskiner som används inom näringsverksamhet eller jordbruk kan man göra förhöjda avskrivningar i beskattningen för 2020–2023. I och med lagändringen kan företag och jordbruksidkare göra en avskrivning av anskaffningsutgiften på högst 50 procent i stället för 25 procent. 

Mindre anskaffningar kan dras av snabbare

Företag samt jord- och skogsbruksidkare kan dra av mindre anskaffningar samt mindre utgiftsrester av maskiner och anläggningar snabbare än tidigare från och med skatteår 2021.

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet 2021–2025

Från och med år 2021 är det möjligt att i beskattningen göra ett tilläggsavdrag för kostnader som anknyter till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Alla som utövar näringsverksamhet eller jordbruk och utför forskningssamarbete med en forskningsorganisation är berättigade till tilläggsavdrag. Grunden för tilläggsavdrag är en faktura för underentreprenad som anknyter till forsknings- och utvecklingsverksamhet, som betalas till en organisation för forskning. Tilläggsavdraget är 50 % av en sådan faktura.

Indelning i förvärvskällor för samfund

Indelningen i förvärvskällor för samfund slopas från och med skatteåret 2020. Samfundens inkomster beräknas i regel enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, oavsett karaktären av den verksamhet som ett samfund bedriver. 

Nya årsanmälningar för 2021

Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag och årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst lämnas för första gången för 2021.  

Ändring av källskattelagen

Ändringen i källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier.

Momsrapporteringen utvecklas

Skatteförvaltningen utvecklar momsdeklarationen och momsrapporteringen under de närmaste åren. Uppgifterna som behövs för momsrapporteringen kan i framtiden fås automatiskt från företagens ekonomisystem på basis av faktura- och kvittouppgifterna. Med hjälp av automatisk rapportering är det också möjligt att skapa en förhandsifylld momsdeklaration för små företag.

De särskilda ordningarna för moms från och med 1.7.2021

Den särskilda ordningen för moms, det vill säga Mini One Stop Shop har utvidgats till ordningen One Stop Shop den 1 juli 2021.