Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Ändringar i punktbeskattningen 2021

Förfarandena inom punktbeskattningen förnyas i början av 2021 – skatteärenden kan skötas i MinSkatt.

Regeringen har föreslagit lagändringar som träder i kraft 1.1.2021 och som ändrar förfarandena för beskattning och skatteuppbörd inom punktbeskattningen samt ändringssökandet och påföljdsavgifterna.

 

Ändringar i bilbeskattningen 2021

Förfarandena inom bilbeskattningen moderniseras i början av 2021 – du kan sköta skatteärendena i MinSkatt.

Regeringen har förslagit lagändringar som träder i kraft 1.1.2021 och som ändrar bilbeskattningens beskattnings- och skatteuppbördsförfarande samt ändringssökande och påföljdsavgifter.   

Förhöjda avskrivningar

Av maskiner som används inom näringsverksamhet eller jordbruk kan man göra förhöjda avskrivningar i beskattningen för 2020–2023. I och med lagändringen kan företag och jordbruksidkare göra en avskrivning av anskaffningsutgiften på högst 50 procent i stället för 25 procent. 

Indelning i förvärvskällor för samfund

Indelningen i förvärvskällor för samfund slopas från och med skatteåret 2020. I fortsättningen beräknas samfundens inkomster i regel enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, oavsett karaktären av den verksamhet som ett samfund bedriver. 

Nya årsanmälningar för 2020

Årsanmälan om aktiesparkonton och årsanmälan om förmedlade tjänster lämnas för första gången för 2020.  

Pensioner och förmåner till inkomstregistret från och med 2021

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalats efter 1.1.2021. Pensions- och förmånsinkomster betalas exempelvis av pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommunerna. 

Ändring av källskattelagen

Ändringen i källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier.

Momsrapporteringen utvecklas

Skatteförvaltningen utvecklar momsdeklarationen och momsrapporteringen under de närmaste åren. I den första fasen utvidgas datainnehållet i momsdeklarationen. Den eventuella andra fasen av förnyelsen handlar om att samla in elektroniska faktura- och verifikationsspecifika uppgifter.  

Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) utvidgas till ordningen One Stop Shop. Den ursprungliga tidsplanen för införandet var 1.1.2021, men Europeiska kommissionen har föreslagit ett uppskov på 6 månader.