Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Se också sammandraget av ändringar i beskattningen 2021

Mindre anskaffningar kan dras av snabbare

Företag samt jord- och skogsbruksidkare kan dra av mindre anskaffningar samt mindre utgiftsrester av maskiner och anläggningar snabbare än tidigare från och med skatteår 2021.

Nya årsanmälningar för 2021

Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag och årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst lämnas för första gången för 2021.  

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet 2021–2025

Från och med år 2021 är det möjligt att i beskattningen göra ett tilläggsavdrag för kostnader som anknyter till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Alla som utövar näringsverksamhet eller jordbruk och utför forskningssamarbete med en forskningsorganisation är berättigade till tilläggsavdrag. Grunden för tilläggsavdrag är en faktura för underentreprenad som anknyter till forsknings- och utvecklingsverksamhet, som betalas till en organisation för forskning. Tilläggsavdraget är 50 % av en sådan faktura.

Momsrapporteringen utvecklas

Skatteförvaltningen utvecklar momsdeklarationen och momsrapporteringen under de närmaste åren. Uppgifterna som behövs för momsrapporteringen kan i framtiden fås automatiskt från företagens ekonomisystem på basis av faktura- och kvittouppgifterna. Med hjälp av automatisk rapportering är det också möjligt att skapa en förhandsifylld momsdeklaration för små företag.

Ändring av källskattelagen

Ändringen i källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier.

MinSkatt förnyas – information till företag och bokföringsbyråer

Vi publicerar en ny version av MinSkatt i november. I och med den nya versionen förbättras användbarheten. I och med versionsuppdateringen kommer också sådana nya egenskaper till MinSkatt som företagen kan använda för att underlätta skatteärendena.

Ändringar i hushållsavdrag

Ändringarna gäller hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt avstående från oljeuppvärmning från och med 2022.