Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av husbolag

På denna webbplats har vi samlat information om beskattningen av husbolag. Webbplatsen kan utnyttjas till exempel av disponenterna, styrelseledamöterna i husbolaget och aktieägarna i husbolaget.

Med husbolag avses bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Ett husbolag kan äga en eller flera byggnader, medan en aktieägare äger aktier som berättigar till besittning av en specifik lägenhet eller ett annat utrymme. Husbolagets ärenden sköts ofta av en disponent. 

Information till husbolag

Information om skattedeklaration

Inkomstbeskattning för husbolag i typiska situationer

Är et husbolag momsskyldig?

Fastighetsskatt och nätfakturering

Överlåtelsebeskattning

Information till disponenter och husbolag

Arvoden som husbolaget betalar

Bostadsaktiebolag som beställare av byggarbete: kom ihåg anmälan om byggande

Disponent: upprätthållande av lägenhetsuppgifter och delägarens intyg över överlåtelseskatt

Disponent: när blir delägarens överlåtelseskatt preskriberad?

Nybyggnadsobjekt: husbolaget betalar överlåtelseskatt för inlösen av en valfri arrendetomt

Information till bostadsägare 

Hushållsavdrag i bostadsaktiebolag

Hyresinkomster – information om hyresinkomster och avdrag

Försäljning av bostad - skattepliktig eller skattefri försäljning?

Vanliga frågor

Du kan sköta husbolagets skatteärenden elektroniskt i MinSkatt om du har antecknats i en av följande organroller i handelsregistret:

  • disponent
  • verkställande direktör och hens ställföreträdare
  • styrelseordförande
  • utredningsman
  • en person, som har antecknats i handelsregistret med rätt att ensam företräda bolaget (firmateckningsrätt).

Dessa personer kan sköta ärenden på bolagets vägnar även per telefon.

Logga in i MinSkatt och i Skatteförvaltningens andra e-tjänster med dina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter att du loggat in i MinSkatt ska du välja ”Agera på ett företags vägnar”.

Om du vill ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta husbolagets skatteärenden, ge fullmakten i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2021