Aktiebolags och andelslags skattedeklaration

Skattedeklaration för näringsverksamhet (6B) och relevanta bokslutsuppgifter ska lämnas, om samfundet under skatteåret haft skattepliktiga inkomster, tillgångar, skulder eller annat som påverkar beskattningen – även när ingen verksamhet förekommit eller bolaget har försatts i konkurs. Om du har avbrutit verksamheten, ska du lämna in skattedeklarationen om verksamhet förekommit under skatteåret.

Om flera räkenskapsperioder går ut under samma år, ska du lämna in en skattedeklaration för respektive räkenskapsperiod. Skatteförvaltningen sammanställer uppgifterna om de olika räkenskapsperioderna.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisning

Så här deklarerar du

 1. Välj Alla funktioner och därefter Inkomstskatt för samfund.

 2. Vid rätt period ska du välja Deklarera.

  Om flera räkenskapsperioder går ut under samma år, ska du lämna in en skattedeklaration för respektive räkenskapsperiod. Skatteförvaltningen sammanställer uppgifterna om de olika räkenskapsperioderna.

 1. Basuppgifter

  • Aktieägare
  • Ändring i ägarförhållandena, vinstutdelning och aktiekapital
 2. Uträkning av inkomstskatt

  • Allmänna anvisningar för ifyllande av inkomstskattedeklarationen
  • Näringsverksamhetens förvärvskälla: intäkter från näringsverksamheten
  • Näringsverksamhetens förvärvskälla: kostnader i näringsverksamheten
  • Specifikation över jordbruksintäkter och -kostnader
 3. Uträkning av förmögenhet

  • Information om uträkning av förmögenhet
  • Tillgångar
  • Skulder
  • Eget kapital
 4. Övriga redogörelser

  Anmäl här andra transaktioner som påverkar beskattningen.

  • Koncernbolag
  • Internationell verksamhet
  • Internprissättning
  • Företagsomstrukturering
  • Verksamhet bedrivs både på finländska fastlandet och på Åland
  • Utbildningsavdrag
  • Nettoränteutgifter
  • Reserver och anläggningstillgångar
 5. Bokslutsuppgifter

  • Bokslutsuppgifter
 6. Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera uppgifterna. Du kan korrigera uppgifter i efterhand via sidnavigationen eller genom att klicka på Föregående. Skicka skattedeklarationen när uppgifterna är korrekta. 

  Välj Spara som halvfärdig om du vill fortsätta att fylla i deklarationen senare. Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen innan du lämnat in den. Välj Skicka när uppgifterna är korrekta.

  Du hittar en inlämnad deklaration på fliken Vidtagna åtgärder på förstasidan i MinSkatt.

  Du kan redigera eller radera deklarationen så länge som dess status är Skickad. Om dess status är Mottagen kan den inte längre redigeras.

Du kan också lämna in skattedeklarationen och bilagorna elektroniskt

Lämna också alltid in de relevanta bokslutshandlingarna elektroniskt, även om du lämnar in dem först senare efter den egentliga skattedeklarationen.

De relevanta bilagorna nämns i deklarationsanvisningen. Via punkterna i deklarationsanvisningen kommer du till ifyllningsanvisningarna för bilageblanketterna. De hjälper dig att fylla i bilagorna. Listan över bilagor finns också i slutet av skattedeklarationssidan. Via länkarna på blankettlistan kommer du till blankettanvisningen.

Observera att du kan använda pappersblanketten 6B och pappersbilagor endast om du inte kan deklarera elektroniskt av en särskild orsak (till exempel tekniska problem). 

När ska en skattedeklaration lämnas in?

Lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från utgången av den sista kalendermånaden i räkenskapsperioden.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod går ut 15.7.2020. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.11.2020. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag får skattedeklarationen lämnas in följande vardag.

Observera att om du lämnar in uppgifter för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Läs mer om förseningsavgifter och skatteförhöjning.

Vid behov kan du ansöka om extra tid för deklarationen, men endast av särskilda orsaker – till exempel sjukdom. Lämna in ansökan om extra tid till Skatteförvaltningen före skattedeklarationens sista inlämningsdag. Du kan ansöka om extra tid i MinSkatt eller på pappersblankett (3105r).

Ändring av bransch

Om ditt samfunds bransch har förändrats kan du anmäla detta i kunduppgifterna i MinSkatt (förstasidan i MinSkatt » Alla funktioner » Kunduppgifter). Du kan anmäla den nya branschen genast efter förändringen.

Ange den nya huvudbranschen enligt klassificeringen TOL 2008. Om du anmäler på annat sätt än i MinSkatt (till exempel på pappersblankett), kan du kontrollera branschkoden på Statistikcentralens webbplats.