Inkomstbeskattning – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag är självständiga skattskyldiga och deras inkomster beskattas som inkomst för aktiebolaget och andelslaget i fråga. Aktiebolagets och andelslagets beskattning påverkar inte beskattningen av en enskild delägare eller andelslagsmedlem. Skattesatsen för aktiebolag och andelslag är 20 procent, dvs. samma som för övriga samfund.

Inkomstbeskattning av aktiebolag och andelslag under skatteåret 2020

Ändringar i beskattningen

Indelningen i olika förvärvskällor hos samfund slopas genom en lagändring som träder i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas för första gången i beskattningen för 2020.

Efter att indelningen i förvärvskällor slopats beräknas samfundens inkomster i regel enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (näringsskattelagen), oavsett karaktären på den verksamhet som ett samfund bedriver. Slopandet av indelningen av samfundens inkomster enligt förvärvskälla gäller dock inte jordbruk. För jordbruken verkställs beskattningen även efter lagändringen enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.